Animacja form taneczno-ruchowych

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 228 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Animacja form taneczno-ruchowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych, wykorzystując umiejętności i techniki z zakresu tanecznych oraz nowoczesnych form ruchowych z uwzględnieniem nowych zadań edukacyjnych, a także metodycznych w obszarze ruchu tanecznego.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Studia mają charakter interdyscyplinarny: łączą obszary kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z animacją form taneczno-ruchowych; zawiera elementy wychowania fizycznego, tanecznego i muzycznego oraz estetycznego, jak również niezbędne dla każdego nauczyciela zajęcia z emisji głosu, pierwszej pomocy przedmedycznej i technik relaksacyjnych. 

Programowe treści kształcenia obejmują ponadto podstawowe wiadomości o muzyce z elementami rytmiki, teorię i metodykę polskich tańców ludowych, narodowych oraz wybranych tańców regionalnych, teorię i metodykę tańców towarzyskich, standardowych, a także latynoamerykańskich, tańce integracyjne, w kręgu i dla grupy, tańce nowoczesne, formy taneczno-gimnastyczne z przyborami, techniki taneczne, nowoczesne formy ruchowe przy muzyce, fitness, nowoczesne formy gimnastyki, aerobic sportowy, taniec rekreacyjny salsa, kompozycję ruchową tańca, podstawy choreografii, kinezyprofilaktykę poprzez sztukę oraz techniki relaksacyjne.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej, uczestników chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych form animacji ruchowych oraz tanecznych, nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, animatorów kultury, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Pobierz program kierunku