Psychologia społeczna

Cena: 520 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 189 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia społeczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wprowadzenie w podstawy psychologii społecznej, pozwalające na lepsze zrozumienie zachowań jednostki, większych społeczności oraz wzajemnych powiązań i konsekwencji zachowań społecznych; nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych m.in. z zakresu kształtowania relacji, zwalczania stresu, sztuki porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów; rozwinięcie kompetencji psychologicznych niezbędnych w życiu społecznym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii społecznej (w szczególności w zakresie wpływu społecznego i procesów grupowych), psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej i wewnątrzgrupowej, negocjacji, mediacji, facylitacji (moderowania pracy grupowej), zasad prowadzenia konsultacji społecznych, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych oraz prawnych aspektów konsultacji społecznych i mediacji. Dzięki zdobytej wiedzy, a przede wszystkim praktycznym umiejętnościom uczestnicy będą mogli skutecznie wspierać i prowadzić procesy podejmowania decyzji z udziałem społecznym, stymulować i zarządzać dialogiem pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami oraz rozwiązywać konflikty w sytuacjach napięć społecznych.

Nabyta w ramach kierunku Psychologia społeczna wiedza i umiejętności znajdą zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu zawodowym, jak i życiu prywatnym.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej; osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych; osób doceniających rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, zwalczaniem stresu, negocjowaniem oraz budowaniem relacji.

Pobierz program kierunku