Adaptowana aktywność fizyczna

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 158 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Adaptowana aktywność fizyczna (AAF)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Czas trwania studiów: 3 semestry


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). Specjalistów posiadających wiedzę, kompetencje oraz umiejętności zastosowania odpowiednich teorii biomedycznych i społecznych, a także zaawansowanych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami starszymi celem ich rehabilitacji, promocji zdrowia oraz integracji społecznej.


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adaptowana aktywność fizyczna (AAF) to interdyscyplinarny zbiór wiedzy praktycznej i teoretycznej ukierunkowanej na upośledzenia, ograniczenia aktywności i uczestnictwa w aktywności fizycznej. W związku z czym usługi AAF wymagają specjalistycznej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności społecznych. Studia na ww. kierunku umożliwiają słuchaczom ich uzyskanie.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania, metodyki i organizacji zajęć dla osób z dysfunkcjami lub ograniczeniami ruchowymi; form, metod i środków adaptowanej aktywności ruchowej oraz form aplikacji wysiłku fizycznego stosowanych u osób z różnymi dysfunkcjami, schorzeniami oraz zaburzeniami (poznawczymi, psychicznymi i sensorycznymi). Dodatkowo słuchacz rozwinie kompetencje pod kątem stosowania aktywności fizycznej jako środka przeciwdziałającego rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Głównym zadaniem kierunku jest:

- zapoznanie słuchaczy z problematyką aktywności ruchowej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w wieku starszym oraz różnych stanach patologicznych;

- ugruntowanie i wzbogacenie wiedzy o uwarunkowaniach funkcji organizmu, jakie są podstawą zmian przystosowawczych i adaptacyjnych;

- nabycie umiejętności programowania, prowadzenia i kontroli usprawniania ruchowego właściwymi formami, metodami i rodzajami ćwiczeń;

- nabycie umiejętności doboru treningów celem wytworzenia i utrwalenia wymaganych zmian adaptacyjnych;

- uzyskanie kompetencji do tworzenia programów usprawniania osób w różnym wieku i w stanach różnych dysfunkcji i niepełnosprawności.


Zatrudnienie:

Placówki służby zdrowia, szkoły, ośrodki sportowe z osobami ze specjalnymi potrzebami, w tym z osobami niepełnosprawnymi.


Adresaci: 

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym; specjalistów wychowania fizycznego, terapii zajęciowej, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, pedagogiki oraz lekarzy, a także osób poszukujących wiedzy specjalistycznej z zakresu AAF.

Pobierz program kierunku