Psychologia sądowa

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 183 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia sądowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest fachowe przygotowanie absolwenta studiów psychologicznych do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej w charakterze biegłego psychologa sądowego poprzez:

- poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy psychologicznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania czy resocjalizacji i psychiatrii sądowej;

- nabycie i udoskonalenie umiejętności diagnozowania i orzekania sądowego niezbędnych w pełnieniu roli biegłego psychologa sądowego;

- nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych;

- wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe w zakresie Psychologii sądowej mają charakter interdyscyplinarny, przybliżają obszary działania psychologa sądowego. Program studiów skoncentrowany jest na integracji wiedzy psychologicznej, prawniczej i pedagogicznej; obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną, problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa oraz podstawy prawne niezbędne w opiniowaniu sądowym.

Absolwenci studiów Psychologia sądowa zdobędą szczegółową wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nimi przez organy sądowe.


Adresaci:

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą. Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Zakres tematyczny studiów umożliwi także poszerzenie wiedzy psychologom penitencjarnym oraz kuratorom zawodowym.

Pobierz program kierunku