Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
205 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu polityki podatkowej przedsiębiorstwa, zasad sprawozdawczości finansowej i zarządczej, prawa podatkowego, procedur podatkowych oraz rachunkowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Głównym zadaniem studiów na ww. kierunku jest nabycie oraz zgłębienie:

- wiedzy dotyczącej opodatkowania: regulacji prawnych, rozliczeń oraz zarządzania podatkami;

- umiejętności stosowania przepisów podatkowych i prowadzenia analizy podatkowej umożliwiającej podejmowanie decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie.

W trakcie kształcenia słuchacz zapozna się z problematyką dotyczącą opodatkowania w odniesieniu do prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania, obowiązującego systemu ubezpieczeń, a także niezbędnych w tym zakresie elementów prawa cywilnego i gospodarczego.

Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego. Treści kształcenia realizowane w trakcie studiów przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu na doradcę podatkowego.

Absolwent studiów potrafi stosować przepisy podatkowe i prowadzić analizy podatkowe umożliwiające udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych; prowadzić w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udzielać im pomocy w tym zakresie; sporządzać w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką w szczególności do kandydatów na doradców podatkowych; pracowników administracji skarbowej (podatkowej), księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za decyzje finansowe; osób przygotowujących się do państwowych egzaminów kwalifikacyjnych oraz tych, których interesuje zawodowa aktywność wymagającą specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa podatkowego.