Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 182 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI); podniesienie kompetencji kadry zarządzającej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do organizacji ochrony danych osobowych oraz zarządzania ochroną informacji niejawnej; przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia umożliwia słuchaczom zdobycie obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

Studenci w ramach treści realizowanych w trakcie kształcenia poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Studia przygotowują uczestników kierunku do: fachowego wdrożenia, doskonalenia i oceny skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i organizacje, a także profesjonalnego planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Absolwenci bazując na zdobytej wiedzy potrafią pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności; przygotowani są do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji w organizacji.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zamierzających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, członka zespołów IOD lub specjalizować się w zakresie ochrony danych osobowych; radców prawnych, adwokatów, specjalistów IT, osób odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w organizacji, kadry kierowniczej organów administracji publicznej (sekretarzy, naczelników/dyrektorów/kierowników komórek organizacyjnych); osób wykonujących zadania administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych sprzed 01.01.2015 r.

Pobierz program kierunku