Psychologia pozytywna

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 370 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia pozytywna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji, zdrowia, rozwoju człowieka czy biznesu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

W przeciwieństwie do tradycyjnej psychologii, która diagnozuje i leczy, psychologia pozytywna koncentruje się na ludzkich możliwościach i potencjale. Odnosi się ona do aspektów pozytywnych jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość i szczęście. Jest to stosunkowo młoda dziedzina, ciesząca się rosnącą popularnością, bada korelację ciała, mózgu, kultury i nauki w celu opracowania narzędzi i praktyk poprawiających samopoczucie człowieka.

Treści dydaktyczne realizowane w trakcie kształcenia umożliwią studentom poznanie terminologii, teoretycznych koncepcji psychologii pozytywnej, biologicznych podstaw dobrostanu psychicznego uwarunkowań i korelatów szczęśliwego życia oraz metodologii badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. Wiedza ta ułatwi wdrożenie teorii w praktyczne działania kształcące adekwatne umiejętności psychologiczne: stymulowanie bliskich związków interpersonalnych, umiejętne wykorzystanie wewnętrznych zasobów osobowościowych, uczenie się optymizmu, by zwiększyć dobrostan jednostki czy dostrzeganie indywidualnych korzyści wynikających z doświadczania trudności życiowych w sytuacji stresu, choroby, kryzysu lub katastrofy.

Nabyte wiedza i umiejętności pozwolą ponadto na wprowadzanie zmian w organizacji, wpływanie na poprawę atmosfery i warunków pracy oraz zwiększanie efektywności pracowników.


Adresaci: 

Studia podyplomowe adresowane są do osób: z wykształceniem wyższym, nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy; pracujących z ludźmi i pragnących wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz tych, którzy chcą przyczyniać się do zwiększenia jakości ich życia.

Pobierz program kierunku