Analiza ekonomiczna i controlling


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
226 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Analiza ekonomiczna i controlling


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia jest skoncentrowany na dostarczeniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej, controllingu oraz rachunkowości umożliwiającej wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Zadaniem ww. kierunku jest określenie korelacji pomiędzy analizą ekonomiczną i controllingiem oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Absolwent kierunku przygotowany jest do pracy w komórkach budżetowania i controllingu, rozumie rolę controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami.


Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do osób pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno-finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania lub też procesach wspierających; właścicieli firm, dyrektorów finansowych, menedżerów różnych szczebli kierowniczych, analityków finansowych, controllerów; pracowników działów rachunkowości zarządczej, controllingu, planowania i analiz oraz pozostałych zainteresowanych pragnących podjąć zatrudnienie we wskazanym obszarze.