Controlling i rachunkowość zarządcza


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 13% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
225 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Controlling i rachunkowość zarządcza


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie: kalkulacji, rozliczania i zarządzania kosztami; wdrożenia i funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemu controllingu; gromadzenia, analizowania oraz prezentacji informacji zarządczej dotyczącej operacji gospodarczych, finansów i ekonomiki funkcjonowania jednostki gospodarczej; zarządzania zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu oraz moderowania prac zmierzających do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Absolwent studiów posiada kompleksowe przygotowanie niezbędne do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.

Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci ww. kierunku mogą znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowisku: specjalisty ds. controllingu, rachunkowości zarządczej, budżetowania czy rachunku kosztów, analityka finansowego i doradcy menedżera, w komórkach controllingu, planowania i analiz ekonomicznych oraz w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, w szczególności do pracowników jednostek gospodarczych zajmujących się działalnością produkcyjną, usługową, handlową i innych instytucji; właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej wszystkich szczebli, dyrektorów finansowych; informatyków administrujących i wdrażających systemy controllingowe; głównych księgowych, aktualnych i przyszłych controllerów, pracowników działów rachunkowości zarządczej oraz służb finansowo-księgowych i analityków finansowych.