CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 164 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie


Rodzaj studiów: studia podyplomoweForma studiów: e-learning (online)Cel:

Celem studiów jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich; poznanie zasad tworzenia programów CSR uwzględniających m.in. wiedzę o dopasowaniu obszaru działania do specyfiki firmy i potrzeb konsumenta; zrozumienie mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u; zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych (perspektywa konsumenta) w planowaniu działań CSR i ocenie ich skuteczności, a także umiejętności w zakresie planowania kampanii CSR (strategia, komunikacja, proces).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności, pogłębienie kompetencji społecznych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie celów, metod prowadzenia odpowiedzialnej społecznie działalności gospodarczej oraz kształtowania zgodnej z kulturowymi oczekiwaniami relacji biznesu z interesariuszami.

Realizowane w ramach kierunku treści kształcenia umożliwią budowanie tej relacji z uwzględnieniem podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenta: zrozumienia co jest dla niego ważne w działaniach CSR-owych organizacji, jakie działania docenia, a jakie mogą go zniechęcić i popsuć wizerunek firmy; jak odbiera komunikaty na temat CSR, czy wpływają one pozytywnie na wizerunek instytucji, lojalność, satysfakcję oraz zaangażowanie konsumenta.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trendem, który pozwala budować przewagę konkurencyjną firm na rynku i jest odpowiedzią na rosnące wymagania i oczekiwania etycznych konsumentów.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką CSR; osób odpowiedzialnych za budowanie i realizację działań odpowiedzialnego społecznie biznesu- CSR w firmach; pracowników działów PR i marketingu; specjalistów z zakresu komunikacji korporacyjnej; pracowników agencji PR i reklamowych zajmujących się tworzeniem strategii CSR dla swoich klientów; właścicieli przedsiębiorstw; pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska; pracowników stowarzyszeń, fundacji, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych zainteresowanych wejściem we współpracę z firmami komercyjnymi jako partnerzy działań CSR.

Pobierz program kierunku