Egzekucja administracyjna

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 173 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Egzekucja administracyjna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej oraz nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i stosowanej praktyki.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten umożliwia uczestnikom podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie zrozumienia prawnej i etycznej istoty wykonywania obowiązków publicznoprawnych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania standardów wykonywania zawodu oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej.

Program kierunku obejmuje treści kształcenia dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji wraz z wybranymi elementami postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. W ramach prowadzonych studiów szczególny nacisk położny jest na nabycie i rozwinięcie umiejętności praktycznych prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i stosowanej praktyki.


Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników urzędów administracji publicznej, tj. głównie administracji skarbowej, celnej i samorządowej, a także dla pracowników ZUS, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy Straży Granicznej itp., którzy w swojej wykonywanej pracy zajmują się egzekucją administracyjną bądź z uwagi na pełnione funkcje w administracji chcą rozszerzyć swoją wiedzę.

Pobierz program kierunku