Doradca podatkowy

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 209 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Doradca podatkowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, stanowiące jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie; dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Praca doradcy podatkowego polega m.in. na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego), stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem. 

Program studiów obejmuje całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, podatków i zobowiązań publiczno-prawnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. interpretowanie polskich przepisów podatkowych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zobowiązań podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Student pozna istotę ww. zawodu, uregulowań prawnych go dotyczących oraz czynności wykonywanych przez doradców podatkowych.

Absolwenci kierunku uzyskają wiedzę z zakresu pomocy przedsiębiorcom, instytucjom i podatnikom w podejmowaniu decyzji finansowych, które przyniosą im oszczędności, uchronią od kłopotów prawnych i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ich działalności. 


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego oraz tych, którzy pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Pobierz program kierunku