Prawo karne wykonawcze

Cena: 320 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 232 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo karne wykonawcze


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze wykonywania kar i środków karnych; doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją systemu więziennictwa; zapoznanie się z problematyką współczesnej przestępczości i jej zwalczania, instytucjami i organizacjami powołanymi do ochrony praw skazanego (sędziowski nadzór penitencjarny, RPO, ETPCz i inne).

Program kierunku obejmuje ponadto treści kształcenia związane z wykonywaniem kar i innych środków penalnych, przestępczością, polityką karną w Polsce, prawami skazanego i ich ochroną, problematyką środków probacyjnych i kar wolnościowych, funkcjonowaniem instytucji izolacyjnych.

Absolwent studiów otrzyma niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w wymiarze sprawiedliwości oraz służbie więziennej, czy w pełnieniu roli społecznego kuratora w sprawach karnych.


Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników służby więziennej, pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona praw osadzonych, pracowników socjalnych, pracowników izb wytrzeźwień, pracowników administracyjnych szpitali psychiatrycznych, kuratorów zawodowych i społecznych oraz innych zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Pobierz program kierunku