Coaching z elementami psychologii


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 9% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
162 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Coaching z elementami psychologii


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów Coaching z elementami psychologii jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji i procesów coachingu, wzbogacenie warsztatu o narzędzia i techniki coachingowe, rozwijanie postawy coacha oraz uzupełnienie wiedzy psychologicznej przydatnej we wspieraniu ludzi w procesie rozwoju i zmian.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten został przygotowany zarówno z myślą o osobach chcących pełnić funkcję profesjonalnego coacha prowadzącego formalne sesje, jak i tych chcących wykorzystać tylko pewne elementy coachingu w swojej pracy m.in.: w nauczaniu, zarządzaniu, motywowaniu, podnoszeniu kompetencji pracowników, doradztwie zawodowym, trenerstwie oraz sprzedaży.

Studia te umożliwią zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności:

- mającej zastosowanie w różnych dziecinach życia, sektorach i obszarach działalności w tym: zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, doradczym, psychologii sportu, przywództwa, zarządzania, rozwoju organizacyjnego i kadr; 

- mogących pomóc osobom i zespołom poprzez zwiększenie wydajności, zarządzanie talentami oraz radzenie sobie z konfliktami, stresem i zmianami.


Studia te stanowią idealną propozycję dla osób, którym zależy na osobistym rozwoju i które szukają inspiracji do zmian; chcącym trafnie dobierać i dostosowywać narzędzia do potrzeb osób, z którymi współpracują, a także przewidywać i odpowiednio reagować na ewentualne trudności.


Adresaci:

Studia te adresowane są do dyrektorów, kierowników oraz pozostałych specjalistów zatrudnionych w działach HR, menedżerów różnych szczebli, przedsiębiorców, kierowników projektów, doradców zawodowych, trenerów biznesu, trenerów sportu, doradców, mentorów, psychologów, psychoterapeutów, socjologów, nauczycieli, dietetyków oraz konsultantów; osób zainteresowanych rozwojem osobistym oraz tych pracujące w roli coacha, pragnących podnieść swoje kompetencje.