Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
9.4
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy rodzinne, małżeńskie, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy okresu dojrzewania, wieku podeszłego itp.) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, próby samobójcze, żałoba i strata, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną itp.).


Czas trwania: 340 godzin - 3 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowych zostaną przygotowani od strony psychologicznej i prawnej do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej jak również świadczenia pracy w takich ośrodkach. Nabędą uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych, pozwalających różnym grupom zawodowym uzyskać wiedzę, umiejętności oraz wsparcie niezbędne do skutecznej pomocy skierowanej do osób, grup i społeczności dotkniętych poważnymi kryzysami.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do psychologów, przyszłych terapeutów chcących poszerzyć swoja wiedzę, pedagogów szkolnych, pracowników samorządowych struktur pomocy rodzinom i poszkodowanym, kuratorów społecznych, asystentów rodzinnych, policjantów, strażaków, nauczycieli, lekarzy, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników poradni rodzinnych, pracowników poradni specjalistycznych oraz pracowników placówek adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych jak również osób posiadających już przygotowanie z zakresu interwencji kryzysowej i terapii chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Pobierz program kierunku