Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 304 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Od września 2023 roku w szkołach ponadpodstawowych pojawił się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie. Zastąpi on dotychczasowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot będzie realizowany przez wszystkich uczniów już od pierwszej klasy. Wszystkie osoby zainteresowane nauczaniem biznesu i zarządzania zachęcamy do zapoznania się z ofertą:

https://studia-online.pl/kursy/4869444/studia/podyplomowe/nauczanie-biznesu-i-zarzadzania

https://studia-online.pl/kursy/4869448/studia/podyplomowe/nauczanie-biznesu-i-zarzadzania-oraz-edukacji-dla-bezpieczenstwa-edb

https://studia-online.pl/kursy/4869440/studia/podyplomowe/doradztwo-zawodowe-oraz-biznes-i-zarzadzanie


  Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Doradztwo zawodowe i Nauczanie podstaw przedsiębiorczości. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach branżowych, liceach, technikach oraz szkołach policealnych jak również kwalifikacji potrzebnych do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego.


Podczas studiów uczestnicy: 

- pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,

- poznają narzędzia diagnostyczne i metody wykorzystywane w pracy doradczej,

- nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,

- rozwiną własne kompetencje miękkie,

- przygotują się do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy.

- nabędą wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

 - nabędą wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

 - nabędą wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 150 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwa zawodowego” i „Podstaw przedsiębiorczości”  mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Ukończenie studiów trwających 3 semestry umożliwia absolwentom uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów oraz do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach branżowych, liceach, technikach oraz szkołach policealnych.


Adresaci:

Studia z zakresu „Doradztwa zawodowego” i „Podstaw przedsiębiorczości” adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu oraz do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych (w tym psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych) jak również kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą. 


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku