Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości (2 sem)

Cena: 440 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości.


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i utrzymania nieruchomości oraz przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodzie zarządca nieruchomości.


Czas trwania: 288 godzin- 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje: Absolwent nabędzie kwalifikacje w zakresie prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości, planowania krótko - i długookresowych celów oraz sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości oraz doradztwa w zakresie zarządzenia nieruchomością.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania i utrzymania nieruchomości” kierowane są przede wszystkim do:

- osób zainteresowanych zawodem zarządcy nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych;

- developerów, architektów, projektantów, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej;

- pracowników i właścicieli: spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych, centrów zarządzania nieruchomościami, zakładów gospodarki nieruchomościami i biur nieruchomości.


Zatrudnienie:

Absolwenci specjalności „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości” mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

- jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się gospodarowaniem nieruchomości (gmina, powiat i województwo)

- firmach developerskich,

- firmach doradczych,

- instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości

- bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).