Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości (2 sem)

Cena: 430 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości.


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, wyceny i utrzymania nieruchomości oraz przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodach: zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy.


Czas trwania: 422 godzin- 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje: Absolwent nabędzie kwalifikacje w zakresie zarządzania, wyceny i utrzymania nieruchomości.

W ramach studiów słuchacze pozyskują wiedzę z prawa, makroekonomii, finansów i bankowości, funkcjonowania rynków nieruchomości (w tym także wiedzę dotyczącą działań związaną z ekonomicznym i technicznym ich utrzymaniem), marketingu, zarządzania i budownictwa niezbędną do działalności w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami- rzeczoznawca majątkowy oraz zarządca nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej. Jednym z warunków umożliwiających przystąpienie do egzaminu państwowego, a tym samym uzyskanie licencji jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Program studiów spełnia minimum określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. poz. 826).


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania, wyceny i utrzymania nieruchomości” kierowane są do:

- osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego;

- osób zainteresowanych zawodem zarządcy nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych;

- osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu: rynku nieruchomości, praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami ich wyceny oraz działań związanymi z technicznym i ekonomicznym utrzymaniem nieruchomości;

- pracowników: banków, jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorstw budowlanych oraz podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu;

- developerów, architektów, prawników, projektantów, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej;


Zatrudnienie:

Absolwenci specjalności„Zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości”mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

- jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się gospodarowaniem nieruchomości (gmina, powiat i województwo)

- firmach developerskich,

- firmach doradczych,

- instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości

- bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).

Pobierz program kierunku