Gospodarka nieruchomościami. Wycena i utrzymanie nieruchomości (2 sem)

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gospodarka nieruchomościami. Wycena i utrzymanie nieruchomości.


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny i utrzymania nieruchomości niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.


Czas trwania: 328 godzin- 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje: Absolwent nabędzie kwalifikacje w zakresie wyceny i utrzymania nieruchomości; zawód rzeczoznawcy majątkowego wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej. Jednym z warunków umożliwiających przystąpienie do egzaminu państwowego, a tym samym uzyskanie licencji jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

W ramach tych studiów słuchacze pozyskują wiedzę z prawa, makroekonomii, finansów i bankowości, funkcjonowania rynków nieruchomości (w tym także wiedzę dotyczącą działań związaną z ekonomicznym i technicznym ich utrzymaniem), marketingu, zarządzania i budownictwa niezbędną do działalności w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Program studiów spełnia minimum określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2023 poz. 903).


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Wyceny i utrzymania nieruchomości” kierowane są do:

- osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego;

- osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu: rynku nieruchomości, praktycznych aspektów związanych zwartością nieruchomości i metodami ich wyceny oraz działań związanymi z technicznym i ekonomicznym utrzymaniem nieruchomości;

- pracowników: banków, jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami oraz podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.


Zatrudnienie:

Absolwenci specjalności Wycena i utrzymanie nieruchomości” mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

- jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się gospodarowaniem nieruchomości (gmina, powiat i województwo)

- firmach developerskich,

- firmach doradczych,

- instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości

- bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).