Wycena nieruchomości (2 sem)

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 212 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wycena nieruchomości


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania państwowej licencji w zakresie szacowania nieruchomości.


Czas trwania: 286 godzin- 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej. Jednym z warunków umożliwiających przystąpienie do egzaminu państwowego, a tym samym uzyskanie licencji jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

W ramach tych studiów słuchacze pozyskują wiedzę z prawa, makroekonomii, finansów i bankowości, funkcjonowania rynków nieruchomości, marketingu, zarządzania i budownictwa niezbędną do działalności w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Program studiów spełnia minimum określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. poz. 826).


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Wyceny nieruchomości” kierowane są do:

- osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny;

- pracowników: banków, jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami oraz podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.


Zatrudnienie:

Absolwenci specjalności Wycena nieruchomości” mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

- jednostkach samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo),

- firmach developerskich,

- firmach doradczych,

- instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się rynkiem nieruchomości,

- bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).