Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista i technik informatyk

Cena: 430 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 135 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik programista oraz technik informatyk.


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


 Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik programista i technik informatyk składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista i Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik informatyk. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów zawodowych (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

- technik programista (351406);

- technik informatyk (351203).


Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Treści kształcenia:

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Czas trwania: 462 godziny (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach: technik programista oraz technik informatyk.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik programista oraz technik informatyk; nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl