Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 657 opinii
9.6
< powrót do oferty

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Zarządzanie Oświatą - studia podyplomowe to kierunek przygotowujący jego absolwentów do podjęcia czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół oraz innych placówkach edukacyjnych - także tych opiekuńczo-wychowawczych czy w organach nadzorujących działalność oświatową. 

Organizacja i zarządzanie oświatą to interdyscyplinarne studia, które kształcą wysokokwalifikowaną kadrę kierowniczą do profesjonalnego zarządzania szkołą i innymi placówkami oświatowymi. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową - z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży - przyszli managerowie mogą z sukcesami prowadzić i rozwijać prowadzone placówki, z korzyścią dla całego środowiska szkolnego - uczniów, pedagogów i społeczności lokalnej. 


Organizacja i zarządzanie oświatą - niezbędne kwalifikacje

Zarządzanie oświatą studia podyplomowe na WSKZ to studia o charakterze kwalifikacyjnym - oznacza to, że ich ukończenie nadaje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Słuchacze realizują przedmioty pozwalające na poznanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu edukacji, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi w swoim obszarze; kształcą się na samodzielnych managerów, którzy chcą zarządzać placówkami oświatowymi w sposób zorganizowany, sprawny, skuteczny i zgodny z prawem. 

Czas trwania nauki to 258 godzin - w tym 30 godzin praktyk

 

Zarządzanie w oświacie - nie tylko dla nauczycieli

Organizacja i zarządzanie oświatą to studia skierowane do osób, które zawodowo zajmują się problematyką oświaty i edukacji, ale jak również do tych, którzy pragną podjąć się stanowisk kierowniczych bądź dyrektorskich w placówkach oświatowych. Studia podyplomowe mogą rozpocząć wszystkie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia - nawet, jeżeli wcześniej nie były związane z edukacją.


Nowoczesne kształcenie kadry managerskiej

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą utworzyła kierunek, który z powodzeniem kształci managerów w placówkach oświaty - Zarządzanie Oświatą studia podyplomowe online. Dzięki nowoczesnej formie kształcenia online (e-learning) słuchacze nie muszą rezygnować ze swoich codziennych zajęć - platforma edukacyjna pozwala na naukę zarządzania oświatą w dowolnym miejscu i czasie. 

Jeżeli chcesz otworzyć własne przedszkole, punkt przedszkolny bądź szkołę, to studia podyplomowe Zarządzanie oświatą są właśnie dla Ciebie


Studia kwalifikacyjne “Organizacja i zarządzanie oświatą” - czego się nauczysz?

Zarządzanie oświatą online to studia podyplomowe poruszające takie tematy, jak m.in.:

  • marketing i ekonomia w edukacji,

  • prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej,

  • nadzór pedagogiczny oraz zarządzanie organizacją,

  • zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy.


Jednak to nie wszystko - zarządzanie oświatą to także działania wizerunkowe i kompetencje przywódcze; studia pomogą Ci w ich rozwinięciu i w podejmowaniu trafnych decyzji marketingowych, sprzyjających promowaniu placówki.


Pobierz program kierunku