symbol
lwan J. Azis
lwan J. Azis

Pracował jako kierownik Katedry Ekonomii i dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Ekonomii na Uniwersytecie Indonezyjskim, a także konsultant dla kilku rządów i organizacji w Azji. Dodatkowo wykładał jako profesor wizytujący w Japonii, Australii, Singapurze i Indonezji i pełnił funkcję szefa Biura Regionalnej Integracji Gospodarczej w Azjatyckim Banku Rozwoju. Był tymczasowym przewodniczącym Rady Dyrektorów Funduszu Powierniczego – Instrumentu Inwestycyjnego Gwarancji Kredytowych (CGIF) oraz członkiem Międzynarodowej Grupy Doradczej.

Profesor Azis jest laureatem nagrody "Distinguished Scholar in Regional Science, Financial Economics, and Economic Modeling" oraz "Clifton R. Wharton, Jr. Emerging Markets Award". Jego badania koncentrują się na powiązaniach między ekonomią makrofinansową a instytucjami społecznymi i nierównościami przestrzennymi na rynkach wschodzących. Opublikował kilka książek, z których najnowsze to: "Regional Economics: Fundamental Concepts, Policies, and Institutions". World Scientific (2021) oraz "Periphery and Small Ones Matter: Interplay of Policy and Social”.