dr Małgorzata Żołna
dr Małgorzata Żołna

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa – krymnalistyki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Biegła z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Kielcach, Łodzi i Warszawie, wykładowczyni akademicka z ponaddziesięcioletnim stażem. Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Zastępczyni Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, członkini Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” oddział w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych, opinii prawnych i kryminalistycznych. Czynna uczestniczka międzynarodowych i krajowych konfeerencji naukowych.