mgr Tomasz Chrulski
mgr Tomasz Chrulski

Specjalista z zakresu przemysłu energetycznego. Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz doktorant tejże uczelni w dyscyplinie naukowej w obszarze energetyki. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii gazowniczej na Politechnice Warszawskiej, transportu i energetyki gazowej na AGH, metody statystycznej analizy danych na AGH oraz Big Data i zaawansowanych systemów analizy danych na Akademii WSB.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., Przedsiębiorstwie Robót Geologiczno-Wiertniczych, jako Inspektor ds. wiertnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz zastępca kierownika w spółce akcyjnej GAZ-SYSTEM, odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terytorium Polski.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń. Autor publikacji naukowych z zakresu gazownictwa. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim multienergetyka.