dr Paweł Kozłowski
dr Paweł Kozłowski

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauczyciel i wykładowca akademicki z blisko dziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dziennikarz Polskiego Radia Słupsk, prowadząc program miejski w dziale kultury lokalnej, instruktor kulturalno-oświatowy Darłowskiego Ośrodka Kultury, nauczyciel polonista w kilku pomorskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w Zakładzie Teatru i Filmu, Zakładzie Lingwistyki Stosowanej czy Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek zespołów w projektach badawczych z zakresu sztuki i językoznawstwa, czynny uczestnik licznych konferencji, kursów i szkoleń. Autor publikacji w czasopismach z listy MNiSW.