dr Barbara Dąbrowska
dr Barbara Dąbrowska

Doktorantka w Wojskowej Akademii Technicznej, magister finansów i bankowości. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, akademii europejskiego i polskiego prawa spółek oraz zarządzania kompetencjami. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowczyni akademicka, ekonomistka z bogatym doświadczeniem w budowaniu, realizacji strategii finansowej i etycznej, przestrzegania prawa konkurencji, etyki, ochrony danych osobowych i odpowiedzialnego biznesu w międzynarodowych firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych. 

Jest autorką szkoleń, publikacji naukowych, książek i artykułów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Pracowała również w charakterze nadzorczym i kierowniczym oraz konsultingowym.