Logopeda dla dorosłych – realizowanie programu logopedycznego krok po kroku

logopeda dla dorosłych

Najczęściej z wadami wymowy borykają się dzieci, u których nie wykształcił się prawidłowo aparat mowy lub słuchu. I choć logopeda kojarzy się głównie ze współpracą z najmłodszymi, warto zwrócić uwagę, że z jego usług korzysta również wielu dorosłych. Są to osoby z wadami zgryzu, po wypadkach, z chorobami neurologicznymi oraz niewyleczoną wadą z dzieciństwa. Logopeda dla dorosłych musi posiadać nie tylko odpowiednie podejście do swoich pacjentów, ale przede wszystkim kwalifikacje poparte niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami. Ich zdobycie umożliwia realizacja studiów podyplomowych, które pozwolą podjąć zatrudnienie na tym stanowisku.

Kim jest logopeda dla dorosłych?

Logopeda to osoba, która wykonuje badania oraz praktyczne działania w obszarze ogólnej diagnostyki rozwoju mowy, a także terapii zaburzeń komunikacji na różnych etapach rozwoju, w tym także u osób dorosłych. Pracując z pacjentami koryguje ich wady wymowy, a także likwiduje zaburzenia komunikacji, które są skutkiem uwarunkowań środowiskowych bądź spowodowane czynnikami patologicznymi. Do logopedy trafiają również pacjenci w celach rehabilitacyjnych – po różnego rodzaju wypadkach oraz urazach.

Specjalista z tego zakresu ma za zadanie:

  • przeprowadzać badania logopedyczne wykorzystując różne narzędzia, niezbędne w celu trafnej diagnozy rozwoju i zaburzeń mowy,
  • oceniać i interpretować wyniki badań, a także sporządzać zalecenia,
  • prowadzić doradztwo logopedyczne oraz ustalać postępowanie korekcyjno-terapeutyczne,
  • prowadzić pracę profilaktyczną i terapeutyczną, aby zlikwidować i zmniejszać zaburzenia związane z czytaniem, pisaniem i słuchem,
  • utrzymywać właściwe kontakty z rodzinami i pracodawcami osób objętych opieką logopedyczną,
  • prowadzić terapię w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach szkolnych, a także na oddziałach neurologicznych i laryngologicznych.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe logopedia

Aspirujący logopeda powinien posiadać zestaw cech umożliwiający sprawną i efektywną pracę z pacjentami. Co prawda cierpliwość, empatia i pozytywne nastawienie z pewnością okażą się niezwykle przydatne podczas pracy, jednak niezbędne do podjęcia zatrudnienia są jednak kwalifikacje.

Kandydat do objęcia tego stanowiska posiada kilka możliwości, aby uzyskać zatrudnienie na stanowisku logopedy. Podstawą są studia wyższe – nie muszą być kierunkowe, jednak są niezbędne, aby móc uzupełnić wykształcenie dzięki studiom podyplomowym z logopedii.

Na kierunek o charakterze kwalifikacyjnym, oferowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, mogą zapisać się absolwenci:

  • studiów wyższych magisterskich – wówczas zyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy,
  • studiów wyższych I stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne – po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel logopeda.

W przypadku chętnych absolwentów posiadających dyplom licencjata, którzy nie ukończyli przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia równoległy zapis na dwa kierunki. Dzięki temu słuchacze w szybkim tempie zdobędą nie tylko uprawnienia pedagogiczne, ale również kwalifikacje wymagane do pracy jako logopeda. W takim przypadku WSKZ oferuje 25% rabat na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Logopedia studia podyplomowe oferowane przez WSKZ posiadają rozbudowany program logopedyczny, który pozwoli słuchaczom poznać wszystkie najważniejsze aspekty z dziedzin niezbędnych do pracy jako logopeda. W pierwszym semestrze zostają poruszone zagadnienia związane z naukami pokrewnymi – pedagogiką specjalną, psychologią rozwojową i kliniczną, a także psychiatrią dziecięcą i neuropsychologią.

logopeda dla dorosłych

Program logopedyczny

Drugi semestr przygotuje słuchaczy z wiedzy stricte logopedycznej. Poznają medyczne podstawy logopedii, a także rolę emisji głosu w pracy logopedy. Bardzo ważnym punktem w programie jest również zagadnienie dotyczące anatomii i patologii narządu mowy, czyli foniatrii.

W trzecim semestrze aspirujący logopedzi zdobędą wiedzę przydatną w pracy z pacjentami o wielu różnych schorzeniach. Poruszane zostają metody pracy m.in. w zakresie surdologopedii, tyflologopedii czy glottodydaktyki. Ostatni semestr wyposaży słuchaczy w wiedzę przydatną do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu. Aspirujący logopedzi dowiedzą się, w jaki sposób pracować w przypadku występujących afazji, dysfazji czy dysfagii.