Kierunki studiów a możliwości dla absolwentów

studia licencjackie online

Dla większości uczniów ukończenie szkoły średniej jest dopiero początkiem kilkuletniej drogi do uzyskania odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego, aby wykonywać wymarzony zawód. Aktualnie ukończenie studiów I stopnia jest absolutnym minimum, jeśli kandydat chce konkurować na rynku pracy i spełnić wymogi pod kątem posiadanych kwalifikacji w wielu dziedzinach. Szczególnie mowa o takich obszarach jak pedagogika czy administracja, które – z uwagi na specyfikę pracy – wymagają posiadania właściwej wiedzy i kompetencji. Aspirujący studenci przed wyborem danej uczelni muszą więc sprawdzić, jakie są kierunki studiów I stopnia możliwe do zrealizowania.

Kierunki studiów dla maturzysty – ważny wybór w karierze zawodowej

Większość uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości z dokładnymi planami, co do swojej edukacyjnej przyszłości. Jeszcze kilka miesięcy przed najważniejszym sprawdzianem wiedzy analizują nie tylko, jakie są kierunki studiów I stopnia, które mogą wziąć pod uwagę dokonując wyboru, ale również weryfikują wymogi dotyczące wyników z przedmiotów maturalnych.

Wymarzony kierunek studiów dla maturzysty powinien być odzwierciedleniem nie tylko jego ambicji, ale również ogólnych predyspozycji do danego obszaru nauk. Warto przed dokonaniem wyboru odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań odnośnie:

 • swoich mocnych i słabych stron,
 • aktywności, które na co dzień sprawiają dużo satysfakcji,
 • swojego hobby – czy może przeobrazić się w pracę zawodową,
 • swojej przewagi w danej dziedzinie nad innymi uczniami.

Decyzja na kilka lat, czyli ile trwają studia licencjackie?

Wybór kierunku I stopnia wpływa nie tylko na dalszą ścieżkę zawodową, ale również na to, z jakim obszarem nauk student będzie miał styczność przez najbliższe lata. W odróżnieniu od 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, a także trwających 3,5 roku studiów inżynierskich, wyboru studiów licencjackich dokonuje się na 3 lata, ponieważ na taki okres przewidziany jest program kierunków na pierwszym stopniu.

jakie są kierunki studiów

Pedagogika i administracja – popularne kierunki studiów licencjackich

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się studia pedagogiczne oraz administracja. Nic dziwnego, ponieważ ukończenie studiów licencjackich w tych obszarach gwarantuje szerokie możliwości poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej.

Studia pedagogiczne – możliwości absolwentów

Studia pedagogiczne skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także do opieki nad osobami starszymi. Szerokie możliwości rozwoju zapewnia 10 przygotowanych przez uczelnię specjalności, które umożliwią sprecyzować zawodową ścieżkę kariery absolwenta.

Studenci mogą wybrać pedagogikę:

 • małego dziecka,
 • opiekuńczo-wychowawczą,
 • społeczno-kulturową,
 • społeczno-opiekuńczą.

Wśród specjalności znajdują się również pozycje, które pozwolą podjąć absolwentowi pracę w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, tutoringu i coachingu w edukacji, opieki żłobkowej czy poradnictwa rodzinnego.

Administracja dla studentów I stopnia

Obszerną dziedziną nauk, która równie chętnie wybierana jest przez studentów, jest administracja. Wyboru tego kierunku powinni dokonać maturzyści, którzy planują po studiach podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej, samorządowej czy w prywatnych przedsiębiorstwach. Tak samo jak w przypadku studiów pedagogicznych, studia licencjackie z administracji również umożliwiają wybór specjalności, która daje wiele możliwości zatrudnienia.

Student może wybrać spośród specjalności przygotowujących do pracy m.in. w zakresie administracji:

 • publicznej,
 • bezpieczeństwa narodowego,
 • samorządowej,
 • w sądownictwie i prokuraturze.

Lista dostępnych specjalizacji jest jednak znacznie dłuższa, dlatego z pewnością każdy student administracji będzie mógł dostosować program studiów do własnych planów.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia licencjackie a magisterskie – czy trzeba ukończyć studia II stopnia, by podjąć pracę w zawodzie?

Część teoretyczną obydwu programów studenci mogą zrealizować w formie online – z dowolnego miejsca i o wybranych przez siebie porach. Tak samo jak w przypadku klasycznej formy nauki, studenci otrzymują legitymację studencką, a absolwenci tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który w wielu przypadkach jest niezbędnym wymogiem do podjęcia pracy w zawodzie.

To, jak wypływają studia licencjackie a magisterskie na sytuację zawodową absolwenta, zależy od wielu różnych czynników. W większości przypadków może on jednak podjąć satysfakcjonującą pracę w danym obszarze już po ukończeniu studiów I stopnia.