Jak zostać nauczycielem WOSu?

Jak zostać nauczycielem WOSu

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który w planie lekcji uczniów pojawia się w VIII klasie szkoły podstawowej. Czerpie on z dorobku nauk społecznych – m.in. z socjologii, psychologii czy ekonomii oraz z nauk humanistycznych – szczególnie mowa tu o obszarach kulturoznawstwa i etnologii. WOS przenika się również z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak historia, geografia czy język polski.

Przedmiot ten jest ważny szczególnie w czasach wielu interesujących zjawisk politycznych, geograficznych czy socjologicznych. Aby odpowiednio zainteresować i przekazać wiedzę uczniom, potrzeba nauczyciela, który – oprócz pasji do nauczanego przedmiotu – posiada odpowiednie kwalifikacje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nauczycieli tego przedmiotu, coraz więcej osób zastanawia się, jak zostać nauczycielem WOSu.

Nauczyciel WOSu kwalifikacje

W ostatnich latach Wiedza o społeczeństwie stała się przedmiotem bardziej interesującym niż wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że zarówno w Polsce, jak i na całym świecie można zaobserwować wiele zmian na tle kulturowym, politycznym czy społecznym. Uczniowie coraz chętniej decydują się, aby zdawać ten przedmiot w formie rozszerzonej na maturze. Z tego względu, niezwykle ważna rolę w procesie nauczania odgrywa nauczyciel WOSu, który powinien posiadać zaplecze merytoryczne nie tylko z zakresu samego przedmiotu, ale także umiejętności pedagogiczne, pozwalające na efektywniejsze nauczanie.

Nauczyciel WOSu wymagania

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, nauczyciel WOSu również musi spełnić kilka wymogów dotyczących posiadanych kwalifikacji, aby uczyć tego przedmiotu w jednej ze szkół. Określa je Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – według niego, nauczycielem wiedzy o społeczeństwie może zostać osoba, która posiada dyplom pierwszego (w przypadku przygotowania pedagogicznego do szkół podstawowych i zawodowych), drugiego lub jednolitych magisterskich na kierunku:

  • który jest zgodny z programem nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • którego efekty kształcenia w zakresie umiejętności i wiedzy obejmują treści prowadzonych zajęć lub nauczanego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, a także posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • na kierunku innym niż nauczany przedmiot – wówczas taka osoba musi posiadać dyplom ukończenia studiów podyplomowych, które dotyczą nauczania tego przedmiotu oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

W każdym z trzech przypadków, niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne. Oznacza to, że nie wystarczy być absolwentem kierunku związanego z Wiedzą o społeczeństwie lub Historią, żeby móc nauczać w szkole. W takim przypadku niezbędne jest uzupełnienie swoich kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada w swojej ofercie kierunki, które umożliwiają zdobycie takich kwalifikacji. Więcej o przygotowaniu pedagogicznym przeczytasz w artykule „Co to jest przygotowanie pedagogiczne?”.

Nauczyciel WOSu – studia dla absolwentów innych kierunków

Co z osobami, które nie ukończyły studiów związanych z Wiedzą o społeczeństwie i nie posiadają przygotowania pedagogicznego? Okazuje się, że takie osoby również mogą zdobyć wymagane kwalifikacje dzięki świetnej ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

Uczelnia umożliwia zapisanie się na studia podyplomowe Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) i jednocześnie na kierunek dotyczący przygotowania pedagogicznego. Dla takich słuchaczy WSKZ przygotowała rabat w wysokości 25% na drugi kierunek. Oprócz pieniędzy, zaoszczędzą oni także czas potrzebny na zdobycie wymaganych kwalifikacji – słuchacze mogą zapisać się jednocześnie na dwa kierunki i realizować studia równolegle. Więcej o tym, jak zostać nauczycielem po innych studiach przeczytasz tutaj.

Nauczanie WOSu – studia dla aktywnych zawodowo nauczycieli

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) to studia podyplomowe skierowane również dla aktywnych zawodowo nauczycieli, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji i rozpocząć naukę drugiego lub kolejnego przedmiotu. W takim przypadku należy zapisać się na studia podyplomowe na powyższym kierunku. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że wraz z otrzymaniem dyplomu zgodnego z aktualnymi wymogami, absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu jako nauczyciel WOSu.