Jak leczyć zaburzenia integracji sensorycznej?

zaburzenia integracji sensorycznej

W życiu każdego człowieka, zwłaszcza dziecka, zmysły odgrywają bardzo ważną rolę i to właśnie za ich pośrednictwem najmłodsi poznają świat – przez dotyk, który umożliwia pierwszy kontakt z otoczeniem, przez słuch wraz z pierwszym usłyszanym dźwiękiem, aż po zmysły węchu i smaku towarzyszące przez resztę życia podczas odróżniania zapachów i smaków. Integracja sensoryczna pozwala segregować, rozpoznawać oraz interpretować bodźce zmysłowe, a także porównywać je do doświadczeń z przeszłości. Niestety coraz częściej zauważa się pewne nieprawidłowości w tym zakresie. Występujące zaburzenia integracji sensorycznej można jednak efektywnie zniwelować. Specjalne terapie, dobierane indywidualnie do każdego z pacjentów, mogą przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę z tego obszaru.

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to pojęcie stworzone przez amerykańską uczoną – Jean Ayers, która w latach 60. ubiegłego wieku na podstawie swojej wiedzy z obszaru neurobiologii, pedagogiki, psychologii oraz terapii sformułowała hipotezę wskazującą na związek psychoneurologicznych funkcji w trudnościach z przyswajaniem wiedzy. Stworzyła również 18 testów badających dysfunkcje we wspomnianym zakresie. Za integrację sensoryczną uważa się proces, dzięki któremu do mózgu przekazywana jest informacja pochodząca z każdego ze zmysłów. Następnie informacje te są segregowane, rozpoznawane, interpretowane oraz integrowane ze sobą na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Jean Ayers podkreślała, że właściwa integracja jest konieczna, aby w prawidłowy sposób przebiegał nie tylko rozwój procesów czuciowych, słuchowych, wzorkowych, kinestetycznych oraz przedsionkowych, ale również jest podstawą także procesu edukacji, która – w przypadku występujących zaburzeń – będzie sprawiała dzieciom wiele problemów.

zaburzenia integracji sensorycznej

Jakie są najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej?

Dysfunkcje integracji sensorycznej najczęściej obejmują zaburzenia w zakresie rejestrowania i przetwarzania bodźców w przedsionkowym, proprioceptywnym i dotykowym systemie sensorycznym.

Dysfunkcje najczęściej dotyczą:

 • napięcia mięśniowego,
 • funkcji okołoruchowych,
 • nieprawidłowego schematu ciała,
 • trudności w planowaniu ruchu,
 • reakcji posturalnych.

Objawia się to najczęściej:

 • nadwrażliwością bądź niewrażliwością na dotyk,
 • nadwrażliwością słuchową,
 • zaburzeniami równowagi,
 • kłopotami z poruszaniem się,
 • poszukiwaniem silnych wrażeń,
 • trudnościami z mówieniem i czytaniem,
 • niską sprawnością manualną,
 • obniżonym poziomem graficznym (dziecko może zamieniać podobne litery),
 • zaburzeniami emocjonalnymi,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w koncentracji.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Jak wyciszyć tiki u dziecka – terapia SI

Wielu rodziców, którzy zdiagnozowali u swoich pociech podobne problemy często szukają odpowiedzi na to jak wyciszyć tiki u dziecka. Jak się okazuje, leczenie zaburzeń integracji sensorycznej pomaga w bardzo skuteczny sposób ograniczyć niepożądane zachowania. Wszystko dzięki terapii integracji sensorycznej, która może być prowadzona jedynie po wcześniejszych badaniach i tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

Terapia ma za zadanie dostarczyć kontrolowaną ilość bodźców sensorycznych w taki sposób, by dziecko spontanicznie formułowało adaptacyjne reakcje, które pozwolą poprawić integrację tych bodźców. W trakcie terapii relacje zachodzące pomiędzy procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym w trakcie konkretnych aktywności pozwalają kształtować i poprawiać połączenia synaptyczne w ośrodkowych układzie nerwowym.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się w specjalnie przygotowanej sali. Bardzo duże znaczenie ma zarówno jej oświetlenie, kolorystyka, jak i wyposażenie. W trakcie terapii niezwykle ważne są ćwiczenia stymulujące, które najczęściej prowadzone są w formie zabawy (np. toczenie się po materacu w różnych kierunkach, przewroty, skakanie na piłkach, turlanie się po podłodze).

Tego typu zajęcia mogą być prowadzone przez osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe z integracji sensorycznej pozwalające zarówno poszerzyć kompetencje już aktywnych terapeutów, jak również zdobyć wymagane uprawnienia aspirującym pracownikom z tej dziedziny.