Co zrobić żeby być logopedą?

Co zrobić żeby być logopedą?

Logopeda jest zawodem, który wykonywany jest już od dawna, jednak dopiero kilka lat temu został włączony do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Był to efekt starań Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Choć jest to ważny wpis, nie wyklucza on możliwości wykonywania zawodu jako logopeda lub nauczyciel logopeda przez osoby, które ukończyły studia wyższe z innej dziedziny. Na rynku wyraźnie widać zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują różnego rodzaju zaburzenia mowy. Z tego powodu coraz więcej osób zastanawia – co zrobić żeby być logopedą?

Kim jest logopeda?

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem wad oraz zaburzeń mowy występujących zarówno na tle fizycznym, jak i psychicznym. Ma za zadanie pomagać osobom, których komunikacja z innymi ludźmi jest utrudniona. Pracując z pacjentem wykonuje działania mające na celu poprawę czynności mowy, a także – w zależności od danego przypadku – znaleźć inne formy komunikacji z jego otoczeniem.

Logopeda pracuje najczęściej z dziećmi i młodzieżą szkolną, u których wykryto wrodzone wady wymowy. Z jego usług korzystają również pacjenci wymagający rehabilitacji po urazach oraz wypadkach. W swojej pracy często korzysta z oprogramowania komputerowego i specjalistycznej aparatury, która pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości.

Co robi logopeda w szkole?

Logopedzi swoją pomoc niosą przede wszystkim w placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach czy ośrodkach szkolno-wychowawczych. Odpowiada w nich za:

  • prowadzenie terapii logopedycznej młodzieży i dzieci w różnym wieku, które posiadają różne niepełnosprawności oraz u których wykryto zaburzenia i uszkodzenia obwodowych narządów mowy,
  • współpracę z innymi specjalistami, z którymi – w zależności od przypadku – stara się kompleksowo opracować i zrealizować plan leczenia,
  • podejmowanie działań profilaktycznych, umożliwiających zapobieganie powstawania zaburzeń w zakresie komunikacji językowej,
  • organizację zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, które mają a celu wspomóc wychowawczą funkcję rodziny.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Na czym polega praca logopedy?”.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Logopeda – gdzie może pracować?

Placówki oświatowe to jednak nie jedyne miejsca, w których może pracować logopeda. Może on prowadzić własną działalność i otworzyć własny gabinet świadcząc usługi z zakresu logopedii osobom wymagającym profesjonalnej opieki. Oprócz tego może podjąć zatrudnienie w placówkach, które podlegają służbie zdrowia.

Mowa tu w szczególności o:

  • poradniach foniatrycznych,
  • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych,
  • poradniach i oddziałach szpitalnych – przede wszystkim na oddziale laryngologii, oddziale szczękowo-twarzowym czy oddziale neurologicznym.

Logopeda – jak nim zostać?

Grono każdej szkoły zasila logopeda. Aby podjąć zatrudnienie w jednej z placówek oświatowych, najpierw trzeba spełnić wymagania dotyczące niezbędnych kwalifikacji. Określa je Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Według rozporządzenia, aby zdobyć kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu jako nauczyciel logopeda należy ukończyć:

  • studia z obszaru logopedii, na poziomie, który jest wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie palcówki bądź szkoły, a także posiada przygotowanie pedagogiczne albo
  • studia na poziomie, który jest wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki bądź szkoły oraz studia I stopnia bądź studia podyplomowe z zakresu logopedii, a także posiada przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku osób, które ukończyły logopedię na studiach wyższych, wymagane jest dodatkowo zdobycie przygotowania pedagogicznego, co umożliwia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Co to jest przygotowanie pedagogiczne?”.

Osobom, które chcą pracować jako logopeda, a są absolwentami studiów z innego obszaru, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe, które pozwolą zdobyć wymagane kwalifikacje do podjęcia pracy w tym zawodzie. Więcej informacji znajdziesz na stronie studia Logopedia.