Zastanawiasz się nad studiami z Zarządzania Oświatą? Zobacz, co możesz zyskać

zarządzanie oświatą studia podyplomowe online

Polski system oświaty obejmuje naukę zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, artystycznych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poziom każdej z nich zależy nie tylko od ogólnych predyspozycji uczniów, ale przede wszystkim od sposobu i metod zarządzania przez dyrekcję. Dla osób, które chcą poprowadzić swoją ścieżkę kariery w perspektywicznym kierunku, jakim jest zarządzanie oświatą studia podyplomowe w wielu przypadkach okażą się przepustką do objęcia stanowiska kierowniczego. Do kogo są skierowane i co daje ich ukończenie?

Stanowisko dyrektora – najbardziej pożądane dla pracownika oświaty

Bez względu na to, czy dany pracownik oświaty od początku marzył o pracy dydaktycznej, czy odkrył takie powołanie dopiero później, z pewnością jednym z zawodowych celów jest objęcie stanowiska dyrektora szkoły bądź placówki oświatowej. Nic dziwnego, ponieważ oprócz ogólnego prestiżu, jaki cechuje to stanowisko i wysokiego wynagrodzenia, osoba pełniąca tę funkcję realizuje wiele ważnych funkcji z obszaru zarządzania oświatą.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Do zadań dyrektora szkoły należy m.in.:

  • kierowanie działalnością szkoły oraz jej reprezentowanie,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • uchwalanie rady szkoły bądź placówki, a także rady pedagogicznej,
  • dysponowanie środkami, które są określone w planie finansowym szkoły,
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
  • przyznawanie nagród oraz kar.

CHCESZ ZOSTAĆ DYREKTOREM SZKOŁY? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE

Zarządzanie w oświacie – niezbędne odpowiednie wykształcenie

Lista zadań i przywilejów dyrektora szkoły jest jednak znacznie dłuższa. Pomimo dużej odpowiedzialności, z jaką na co dzień musi mierzyć się osoba na tym stanowisku, coraz więcej pracowników oświaty chce poszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć szanse na podjęcie funkcji dyrektora.

Tak samo, jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli przedmiotów, wymogi objęcia stanowiska dyrektora lub wicedyrektora również określa odpowiednie rozporządzenie MEN. Według aktualnych przepisów, osoba aspirująca do pełnienia funkcji zarządzania w oświacie musi ukończyć dodatkowo studia I, II stopnia, jednolite magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania bądź odpowiedni kurs kwalifikacyjny.

Zarządzanie oświatą studia podyplomowe online  – kariera w polskim systemie oświaty

Organizacja i zarządzanie oświatą” to kierunek, którego celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze kierowniczym w każdym rodzaju szkół i we wszystkich placówkach edukacyjnych. Interdyscyplinarny program studiów pozwala przygotować wysokokwalifikowaną kadrę do efektywnego i profesjonalnego zarządzania.

Poruszane w trakcie nauki zagadnienia umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia placówki z korzyścią dla całej społeczności szkolnej – nie tylko uczniów, ale i grona pedagogicznego. Jest to szczególnie ważne w kontekście ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, omawianego na wykładach przez dr Alexa Edmansa.

zarządzanie oświatą studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą studia podyplomowe – zalety

Jedną z najważniejszych zalet jest kwalifikacyjny charakter studiów. Absolwenci po ukończeniu kierunku zdobywają nie tylko niezwykle cenną dawkę wiedzy, ale również kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych. Ogromnym atutem jest rozbudowany program poruszający najważniejsze zagadnienia, których znajomość okaże się bardzo przydatna w trakcie pracy o takim charakterze.

Zarządzanie oświatą studia podyplomowe online to świetna propozycja dla słuchaczy również z powodu niezwykle przystępnej formy kształcenia. Mogą oni zrealizować część teoretyczną bez wychodzenia z domu – z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu.

Pracownik oświaty w Polsce na stanowisku kierowniczym lub dyrektorskim

Absolwenci kierunku, po spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących danego stanowiska, mogą podjąć pracę na stanowisku w jednej ze szkół. Oświata w Polsce umożliwia zatrudnienie zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach oraz placówkach oświatowych.