Trener klasy drugiej – jak nim zostać?

trener klasy drugiej studia

Na sukces sportowca w danej dyscyplinie wpływa bardzo wiele czynników. Podstawową do rywalizacji o najwyższe cele są z pewnością naturalne predyspozycje – zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. Wiele jednak zależy także od odpowiedniego przygotowania sportowca, za co odpowiada w głównej mierze jego trener. Zanim podejmie on współpracę z danym zawodnikiem, drużyną czy związkiem, musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. Niezwykle przydatne okażą się w tej kwestii studia podyplomowe przygotowujące kandydatów z wielu ważnych dziedzin, jak psychologia sportu, zarządzanie czy marketing.

Trener sportowy – specyfika pracy uzależniona od wielu czynników

Trudno jest liczyć na jakiekolwiek sukcesy w danej dyscyplinie sportu bez odpowiedniego przygotowania przez kadrę szkoleniową. Na ścieżce każdego sportowca niezwykle ważną rolę odgrywa trener sportowy, którego celem jest zarówno wyszkolenie zawodnika w taki sposób, by mógł osiągnąć zamierzony wynik sportowy, jak również odpowiednie wychowanie swoich podopiecznych.

Zawód trenera sportowego dotyczy specjalizacji, która jest uzależniona od danej dyscypliny sportu. Istnieje więc m.in. trener piłki nożnej, karate, boksu czy strzelectwa. Ważny w kontekście obowiązków trenera jest także cel uprawiania sportu przez jego podopiecznych. Tutaj należy wymienić sport wyczynowy oraz sport rekreacyjny.

Specyfika pracy trenera sportowego wynika również z wieku zawodników, których będzie szkolił. Praca w dziećmi wymaga zupełnie innego podejścia pod kątem szkoleniowym oraz wychowawczym niż w przypadku dorosłych zawodowców, nastawionych jedynie na osiągnięcie zamierzonego celu sportowego.

psychologia sportu

Zawód trener – na czym polega i jakie ma obowiązki?

Choć każda dyscyplina sportu wymaga nieco innego przygotowania zawodnika, istnieją pewne podstawowe zadania, które dotyczą pracy każdego trenera. Do podstawowych obowiązków należy organizacja i prowadzenie zajęć treningowych, podczas których kształtowane są sprawności:

 • fizyczne,
 • psychiczne,
 • taktyczne,
 • techniczne.

Trener musi dobierać intensywność oraz czas trwania danych ćwiczeń do predyspozycji danego zawodnika. Jeśli szkoleniowiec zatrudniony jest przez związek, musi wypełniać zadania zawarte w wewnętrznych regulaminach oraz statucie – może być to przykładowo opracowywanie planów szkoleniowych dla sekcji, drużyn oraz indywidualnych zawodników.

Jak zostać trenerem? Od 2013 roku to znacznie łatwiejsze

Od 2013 roku, czyli od momentu wejścia w życie tzw. ustawy deregulującej, zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu trenera oraz instruktora jest znacznie łatwiejsze. Jedyne regulacje pod kątem wymagań znajdują się w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, gdzie w art. 41 można przeczytać, że trenerem lub instruktorem w dyscyplinach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba:

 • pełnoletnia,
 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • niekarana,
 • posiadająca doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę niezbędną do wykonywania zadań instruktora lub trenera sportu.

Studia podyplomowe dla trenera klasy drugiej – dla kogo?

Istnieją trzy główne stopnie pod kątem uprawnień:

 • trener klasy pierwszej,
 • trener klasy drugiej,
 • instruktor.

Kolejnym szczeblem do rozwoju swoich uprawnień i kompetencji dla osób posiadających uprawnienia instruktorskie jest zdobycie udokumentowanej wiedzy i umiejętności dla trenera klasy drugiej. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała studia podyplomowe przygotowujące do profesjonalnego wykonywania zawodu jako trener klasy drugiej dowolnej dyscypliny. Oznacza to, że np. instruktor pływania, który ukończy kierunek Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu), uzyska uprawnienia trenera klasy drugiej pływania.

Na studia mogą zapisać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają przez minimum 1 rok stopień instruktorski w danej dyscyplinie, a także absolwenci szkół wyższych w kierunku, który umożliwia dalszy rozwój wiedzy oraz umiejętności trenerskich.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Rozbudowany program – nie tylko psychologia sportu i marketing

Studia podyplomowe przygotowane przez Wyższą Szkołę Zawodowego przygotowują instruktora do zawodu trenera klasy drugiej wyposażając go w wiedzę m.in. z zakresu:

 • teorii i metodyki sportu,
 • zarządzania i marketingu,
 • pedagogiki i psychologii sportu,
 • żywienia i odnowy biologicznej,
 • anatomii funkcjonalnej i pierwszej pomocy.