Studia z sektora MBA – kierunek energetyka

kierunek energetyka

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w zakresie procesów społeczno-gospodarczych, a także technologii mają wpływ na coraz większą nieprzewidywalność otoczenia, w jakim muszą funkcjonować przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Aby utrzymać pozycję na rynku firmy muszą się przeorganizować i zwiększyć tempo rozwoju, co możliwe jest tylko dzięki właściwemu zarządzaniu. Jego efektywność uzależniona jest od szeregu umiejętności i interdyscyplinarnej wiedzy, którą dostarczają prestiżowe Studia MBA – kierunek energetyka, które mają na celu przygotować absolwentów do rozwinięcia zarządczych kompetencji, niezbędnych do pełnienia menedżerskich funkcji w branży energetycznej.

Rola sektora energetycznego a popularność studiów

Dla wszystkich państw bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar strategiczny. Każde państwo wytwarza i przesyła energię, która jest pewnego rodzaju gospodarczym krwiobiegiem, zapewniającym – wraz z systemem transportowym – sprawne działanie gospodarki.

W ostatnim czasie można zauważyć znaczące zmiany, jakie zaszły na rynku energetycznym. Mowa nie tylko o zmianach wśród źródeł konwencjonalnych, ale przede wszystkim  o rosnącym wpływie energetyki odnawialnej, do której zalicza się m.in. energię słoneczną, wiatrową czy geotermalną. Dodatkowo zmianom ulegają przepisy prawa energetycznego, które również wymuszają na przedsiębiorstwach modyfikacje pod kątem zarządzania.

Konieczność nieustannego rozwijania wiedzy w połączeniu z niezwykle dużymi możliwościami pod kątem rozwoju oraz wynagrodzenia, jakie przynosi praca po energetyce – szczególnie na stanowiskach zarządczych – sprawia, że studia związane z branżą energetyczną cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Czym są studia online MBA?

MBA (z ang. Master of Business Administration) to specjalny rodzaj studiów skierowany do menedżerów oraz osób na stanowiskach decyzyjnych, którzy chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zagadnień mających ogromny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem i wypracowanie pożądanej przewagi konkurencyjnej na danym rynku.

Studia MBA zyskały swoją popularność w latach 70., kiedy specjalnie przygotowany program nauczania został wdrożony jako dwuletnie studia dzienne na amerykańskiej uczelni Harvard. Nauka opierała się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem oraz marketingiem, a także na praktycznych kompetencjach, takich jak logiczne myślenie, wyciąganie trafnych wniosków oraz podejmowanie właściwych decyzji. W naszym kraju studia pojawiły się w latach 90. i do dziś znajdują się w ofercie najbardziej prestiżowych uczelni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zainteresowanych słuchaczy, którzy chcą w łatwy sposób zdobyć unikatową wiedzę przydatną szczególnie na stanowiskach menedżerskich, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia MBA w formie online. Więcej o przebiegu nauki przez Internet przeczytasz w naszym artykule „Jak wyglądają studia online?”.

kierunek energetyka

Energetyka Studia MBA

Uczelnia posiada w swojej ofercie łącznie 13 kierunków z zakresu MBA, które są skonkretyzowane dla danej branży. Kierunek Energetyka MBA to studia stworzone z myślą o pracownikach branży energetycznej, którzy aktualnie pracują lub aspirują do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach decyzyjnych i menedżerskich w branży.

Program studiów jest stworzony w taki sposób, aby słuchacze poznali zarówno niezwykle ważne aspekty branży energetycznej (np. prawo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna), jak również zdobyli umiejętności niezbędne w efektywnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Słuchacze zapoznają się z przekrojową wiedzą z obszarów, które realnie wpływają na kondycję firmy raz jej ogólną pozycję na rynku.

Mowa m.in. o:

  • rachunkowości,
  • marketingu,
  • ekonomii,
  • zarządzaniu kapitałem ludzkim,
  • psychologii w biznesie,
  • negocjacjach, mediacjach i komunikacji w biznesie.

Bardzo ważną część programu stanowią również zagadnienia z zakresu przywództwa i coachingu, a także rozwoju potencjału osobistego, które znacznie rozwiną umiejętności menedżerskie oraz przygotują do pełnienia funkcji decyzyjnych w firmie.

Jaka praca po energetyce?

Osoby, które zrealizują studia podyplomowe Energetyka MBA mogą wykorzystać również zdobytą wiedzę i umiejętności na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych oraz elektroenergetycznych, a także w pracy przy eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznych.