Studia prawo w administracji – kompetencje i perspektywy zatrudnienia

Administracja i prawo to jedne z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych studiów humanistycznych. Nic dziwnego, ponieważ ich ukończenie stwarza ogromne możliwości rozwoju – zarówno osobistego, jak i zawodowego. I choć o administracji mówi się jak o „małym prawie”, to dopiero prawnicze jednolite studia magisterskie pozwalają zdobyć kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowiskach egzekwujących prawo. Jak się jednak okazuje nie trzeba wybierać pomiędzy tymi dwoma dziedzinami nauk. Dla osób zainteresowanych zdobyciem tego prestiżowego wykształcenia oraz poznaniem zagadnień związanych z administracją publiczną, samorządową i europejską świetnym wyborem okażą się studia Prawo w administracji. Kto powinien się na nie zapisać?

Studia Prawo w administracji  – fuzja popularnych i prestiżowych kierunków zawodowych

Trudno wyobrazić sobie bardziej prestiżowy kierunek edukacyjny niż studia prawnicze, których realizacja jest najwyższym celem w sferze kształcenia bardzo dużej grupy absolwentów szkół średnich. Studia te są pożądane nie tylko ze względu na ogromne źródło wiedzy i umiejętności, dzięki którym absolwenci rozumieją nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia ustawodawcy. Studia prawnicze to gwarancja szerokich możliwości zawodowych i niezwykle silnej pozycji na rynku pracy już na starcie kariery.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRAWO W ADMINISTRACJI I ZDOBĄDŹ TYTUŁ MAGISTRA PRAWA

O swoją przyszłość nie muszą się martwić absolwenci administracji, czyli pracownicy działów wszystkich instytucji, a także większości prywatnych przedsiębiorstw. Wyspecjalizowanie się w tych dwóch obszarach nauk jednocześnie podejmując studia „Prawo w administracji” będące specjalnością w obrębie kierunku „Prawo – studia jednolite magisterskie” okaże się świetnym wyborem dla osób, które chcą piąć się po szczeblach kariery zawodowej w prestiżowym i świetnie opłacanym zawodzie.

Kto powinien zapisać się na studia Prawo w administracji?

Studia „Prawo w administracji” okażą się więc świetnym wyborem dla osób, które:

  • aspirują do pracy w administracji na każdym szczeblu,
  • chcą spełnić marzenie o pracy w branży prawniczej, poznaniu zależności między różnymi jej gałęziami i zdobyć kompleksową wiedzę na temat działania organów administracyjnych,
  • chcą zrozumieć skomplikowane zagadnienia urzędowe i wszelkie zawiłości prawne, procedury oraz przepisy,
  • aspirują do założenia własnej działalności związanej z realizacją zadań urzędowych i administracyjnych.

Choć program studiów jest bardzo obszerny, wbrew obiegowej opinii nie jest on trudny do przyswojenia. Oczywiście zdecydowanie łatwiej będą mieli studenci, którzy szybko kojarzą fakty oraz śledzą na bieżąco scenę polityczną.

Kompetencje absolwentów studiów Prawo w administracji

Studenci w toku nauki poznają w pierwszej kolejności historie prawa oraz ustroju i prawoznawstwa, dzięki czemu zostaną wprowadzeni w świat pojęć prawniczych. Bardzo ważny aspekt stanowi również logika i etyka prawnicza oraz poznanie wszystkich jej gałęzi, a przede wszystkim prawo cywilne, karne, administracyjne i gospodarcze.

Studia „Prawo w administracji” okażą się nie tylko źródłem niezbędnej i niezwykle szerokiej wiedzy, ale również pozwolą rozwinąć posiadane lub wykształcić nowe kompetencje. Mowa przede wszystkim o umiejętnościach związanych z rozwiązywaniem spraw administracyjnych oraz opracowywaniem i kompletowaniem niezbędnych dokumentów.

Absolwenci mogą również bez trudu podejmować zadania związane z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego. Program studiów przygotowuje ich do pracy w wielu instytucjach i organizacjach, w których będą mogli wykazać się znajomością przepisów zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Ich mocna pozycja na rynku pracy wynika również ze znajomości przystosowywania aktów prawnych i dokumentów niezbędnych w trakcie postępowań administracyjnych, wyjaśniających czy odwoławczych. Z kolei wiedza z zakresu praw człowieka okaże się przydatna w pracy w strukturach społecznych.

Specyfika studiów wykształca u absolwentów zdolność logicznego myślenia oraz skrupulatności – w przepisach nie można niczego pominąć lub o czymś zapomnieć.

Perspektywy

Jednolite studia magisterskie o specjalności „Prawo w administracji” to przede wszystkim najważniejszy krok w kierunku wybranej aplikacji prawniczej, dzięki której można podjąć pracę m.in. w zawodzie:

  • sędziego,
  • prokuratora,
  • notariusza,
  • radcy prawnego.

To właśnie odbycie aplikacji i pozytywny wynik z egzaminu pozwala realizować się w jednym z powyższych zawodów, co nie jest możliwe bez ukończenia jednolitych studiów magisterskich, dzięki którym uzyskuje się tytuł magistra prawa.