Na jakie rodzaje dzieli się praca logistyka?

praca logistyka studia online

W ostatnim czasie rynek usług logistycznych rozwija się niezwykle dynamicznie. Jednym z powodów jest chęć obniżenia kosztów operacji transportowych przedsiębiorstw, które coraz częściej decydują się powierzać tego typu zadania zewnętrznym podmiotom. Z drugiej strony firmy logistyczne nieustannie dążą do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają zachować coraz wyższy poziom jakości świadczonych usług. Z uwagi na duże zainteresowanie tego typu usługami, coraz więcej osób chce zdobyć uprawnienia do pracy w zawodzie. Na czym polega jednak praca logistyka?

Co to jest logistyka i czym się zajmuje?

Logistyka wywodzi się z wojskowości, gdzie zajmowała się w głównej mierze problemami związanymi z zaopatrywaniem wojska w sprzęt, a także inne niezbędne materiały – paliwo, sprzęt czy żywność. Rozwój logistyki wojskowej rozwinął się szczególnie podczas II wojny światowej. Duży wpływ na to miało zaangażowanie się sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Z biegiem lat logistyka zaczęła być nieodłącznym elementem poprawnie funkcjonującej gospodarki. Co dziś uważa się za logistykę i czym się ona zajmuje? Aktualnie jest to termin oznaczający proces planowania, realizowania, a także kontrolowania efektywnego i sprawnego ekonomicznie przepływu:

 • materiałów,
 • surowców,
 • gotowych wyrobów,
 • informacji.

Rodzaje logistyki, czyli praca logistyka w różnych obszarach

Działania logistyczne są niezwykle złożonym procesem, który dotyczy bardzo wielu obszarów. Istnieje wiele rodzajów logistyki, które wyróżnia się ze względu na zasięg oddziaływania, a także obszar zainteresowań.

Pierwszy podział uwzględnia:

 • logistykę globalną – na terenie ogólnoświatowym,
 • eurologistykę – działania na terenie Europy,
 • makrologistykę – usługi na terenie kraju,
 • mezologistykę –  działającą w obrębie jednego sektora gospodarki,
 • mikrologistykę – działania w obszarze jednej firmy.

Z kolei z uwagi na obszar zainteresowań wyróżnia się logistykę:

 • produkcji – uwzględniającą planowanie, sterownie oraz synchronizację,
 • dystrybucji – dotyczącą kształtowania, kontroli i sterowania procesami logistycznymi,
 • zaopatrzenia – obejmuje np. proces regularnego zaopatrywania danej firmy,
 • transportu – obejmuje wszystkie aspekty przemieszczania towaru między poszczególnymi punktami,
 • miejską – dotyczącą wszelkich procesów i zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strefy miejskiej.

W ostatnim czasie coraz większe znaczenie ma również e-logistyka, która dotyczy prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw bez konieczności posiadania fizycznych magazynów czy środków transportu. Dotyczy ona sieci komputerowych oraz nowoczesnych systemów logistycznych.

logistyka praca po studiach licencjackich

Na czym polega praca logistyka?

Na to, czym zajmuje się logistyk, w dużej mierze wpływa to, w jakim obszarze logistyki jest zatrudniony, a także jaką pełni funkcję w danym przedsiębiorstwie. Największą popularnością cieszą się stanowiska związane z:

 • magazynowaniem – wówczas logistyk odpowiada za planowanie dostaw, produkcji i zapasów,
 • transportem – wydaje dyspozycje dotyczące dostaw oraz realizacji zleceń,
 • wysyłką towarów – opracowuje zamówienia klientów,
 • przyjmowaniem towarów – steruje przepływem produktów,
 • serwisem i ogólną obsługą logistyczną.
Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Studia licencjackie dla aspirujących logistyków

To, czym zajmują się logistycy na co dzień w swojej pracy, zależy również w głównej mierze od ich umiejętności i wiedzy wyniesionej ze studiów, które są przepustką do pracy w zawodzie. Wybierając studia licencjackie na kierunku Logistyka studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma specjalnościami – transport i spedycja, a także logistyka w przedsiębiorstwie.

W trakcie realizacji programu Student nie tylko dowie się co to jest logistyka w ujęciu teoretycznym, ale pozna również wiele zagadnień niezbędnych w codziennej pracy, jak np.:

 • podstawy ekonomii i socjologii,
 • zasady BHP,
 • ekonomikę transportu,
 • normalizację i zarządzanie jakością w logistyce.