Kariera w prawie medycznym – jakie możliwości otwierają się po studiach?

studia prawo medyczne

Z uwagi na fakt, iż celem działalności zawodów medycznych jest ingerencja w zdrowie i życie pacjenta, ich działalność reguluje prawo medyczne. Wraz z postępami, jakie można zaobserwować w branży medycznej oraz tempem pojawiania się nowych podmiotów leczniczych, można zauważyć znaczny wzrost zapotrzebowania na osoby specjalizujące się w tej gałęzi prawa. Jaka kariera w prawie medycznym czeka na absolwentów kierunku Prawo – jednolite studia magisterskie?

Prawo medyczne – praca coraz bardziej pożądana

Choć prawo medyczne to termin funkcjonując w języku prawniczym od lat, stosunkowo od niedawna istnieje jako nowa gałąź. Niemniej jednak bazuje na doktrynach innych obszarów prawa – przede wszystkim prawa cywilnego, karnego, administracyjnego czy nawet prawa konstytucyjnego. Prawo medyczne jest zbiorem norm, które regulują prawa oraz obowiązki zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego. W szczególności mowa o zawodach:

  • lekarza,
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • diagnosty laboratoryjnego.

Dla osoby, która specjalizuje się w prawie medycznym, praca polega w dużej mierze na respektowaniu zasad wykonywania oraz odpowiedzialności poszczególnych zawodów medycznych, wykonywania działalności leczniczej, a także pragmatyki służbowej pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, których liczba rośnie w bardzo szybkim tempie. Podobnie jak zapotrzebowanie na absolwentów prawa specjalizujących się w tym zakresie.

Gdzie może znaleźć pracę prawnik? Prawo medyczne kluczem do wielu drzwi

Osoba, która ukończy jednolite studia magisterskie o specjalności prawo medyczne może pokierować swoją przyszłością zawodową w wielu perspektywicznych kierunkach.

Jedną z nich jest praca w instytucjach zdrowia publicznego – w administracji publicznej oraz instytucjach zdrowia, np. w szpitalach gdzie udziela pomocy prawnej, monitoruje zmiany regulacji, a także sporządza pisma zewnętrzne oraz wewnętrzne. Prawnik może liczyć na wiele ofert pracy również w prywatnych placówkach medycznych, które dbają o prawne zaplecze z uwagi na specyfikę swojej działalności.

Ochrona praw pacjentów

Dla prawnika prawo medyczne może być także pewnego rodzaju misją do pomagania pokrzywdzonym pacjentom, których może reprezentować w trakcie skomplikowanych procesów. Jego rola jest bardzo duża szczególnie w przypadkach, gdy placówka medyczna dopuściła się uchybień w dokumentacji lub co gorsza dla pacjenta – lekarz popełnił błąd podczas leczenia lub zabiegu.

prawo medyczne studia

Doradztwo i zarządzanie ryzykiem

Z drugiej strony placówki, jak i personel medyczny narażony jest na ryzyko roszczeń kierowanych przez pacjentów, którzy nie zawsze mają rację w swoich zarzutach. Osoba specjalizująca się w prawie medycznym może pełnić funkcję doradcy, który będzie monitorował wszelkie spory i odpowiednio reagował dbając o ich prawidłowy przebieg. Aby zminimalizować ryzyko, absolwent studiów może zostać zatrudniony przez placówkę medyczną.

Współpraca z zawodami medycznymi

Reprezentacja na sali sądowej personelu medycznego lub całego podmiotu to niejedyne ścieżki kariery zawodowej. Prawnicy mogą podejmować współpracę z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi specjalistami w zakresie ich prywatnych działalności. Co więcej, w placówkach medycznych prawnik może pełnić rolę edukatora prowadząc szkolenia personelu medycznego na temat obowiązujących przepisów.

Bioetyka w praktyce prawnej

Zawody medyczne wykonywane są nie tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, ale również w oparciu o etykę zawodu. Prawnik wyspecjalizowany w prawie medycznym może rozwiązywać spory natury bioetycznej powstałe m.in. przez zbyt dużą ingerencję człowieka w przyrodę. Ma to ścisły związek ze stosowaniem najnowszych technologii w medycynie, która również może być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tutaj również niezbędna może okazać się wiedza prawnicza.

CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE PRAWNICZE I PRZYOTOWANIE DO DORADZRWA W OBSZARZE MEDYCZNYM? ZAPISZ SIĘ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PRAWO I WYBIERZ SPECJALNOŚĆ PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne – praca z wieloma perspektywami

Jak widać osoba, która ukończy studia z prawa medycznego ma zagwarantowane szerokie możliwości rozwoju w różnych dziedzinach prawa medycznego. Branża ta jest bowiem niezwykle dynamicznie rozwijającym się rynkiem, który wymaga profesjonalnego i rzetelnego wsparcia ze wszystkich stron. To stanowi ogromne możliwości pod względem znalezienia rozwojowego i świetnie opłacanego stanowiska. Połączenie dwóch niezwykle dochodowych profesji – prawniczej i medycznej? Brzmi jak spokojna przyszłość finansowa.

Prawo medyczne – studia jednolite magisterskie

Dla osób, które chcą wybrać niezwykle przyszłościowy kierunek rozwoju, „Prawo medyczne i bioetyka”  będące specjalnością na kierunku „Prawo – studia jednolite magisterskie” okaże się świetnym wyborem. W trakcie nauki studenci poznają zagadnienia dotyczące organizacji, finansowania oraz funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Absolwenci studiów będą przygotowani w zakresie obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności kadry zarządzającej placówkami medycznymi, a także praw i obowiązków pacjentów.

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie Prawo medyczne i bioetyka studia jednolite magisterskie.