Jak zostać nauczycielem chemii?

NAUCZANIE CHEMII

Ta niezwykle ciekawa nauka przyrodnicza, która bada naturę oraz właściwości różnych substancji i wszelkie przemiany, które między nimi zachodzą, od wielu lat dość mocno polaryzuje uczniów. Jedni mogą spędzać wiele godzin nad wczytywaniem się w kolejne wzory, wiązania i doszukiwać się zależności pomiędzy pierwiastkami, podczas gdy drugim tablica Mendelejewa śni się po nocach. W przypadku tego przedmiotu niezwykle ważną rolę odgrywa nauczyciel oraz jego odpowiednie podejście do nauczania chemii, który może sprawić, iż uczniowie z zaciekawieniem będą wpatrywali się w skomplikowane na pierwszy rzut oka wzory. Choć przedmiot ten należy do jednych z bardziej skomplikowanych, które pojawiają się w szkole – chętnych do objęcia stanowiska nauczyciela tego przedmiotu nie brakuje. Z tego powodu, coraz więcej osób jest ciekawych jak zostać nauczycielem chemii.

Chemia jest przedmiotem, który w planie zajęć uczniów pojawia się od IV klasy szkoły podstawowej. Nauka ta może wzbudzić ogromne zainteresowanie szczególnie wśród uczniów, którzy dobrze radzą sobie w naukach ścisłych. Głównym zadaniem przedmiotu jest przekazanie informacji na temat substancji i ich przemian, a także wyjaśnienie wszelkich mechanizmów tych przemian pod kątem cząsteczek. To, co jednak ciekawi uczniów najbardziej to z pewnością doświadczenia chemiczne, które umożliwiają dostrzec gołym okiem relacje między danymi substancjami. Może je przeprowadzać nauczyciel chemii, który potrzebuje zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby móc nauczać w szkole tego przedmiotu.

Nauczyciel chemii wymagania

Nauczyciel chemii – jakie studia powinien ukończyć? Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, konkretne wymogi odnośnie posiadanego wykształcenia i kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według tego aktu prawnego, osoba aspirująca do wykonywania zawodu jako nauczyciel chemii musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia (w przypadku przygotowania pedagogicznego do nauki w szkołach zawodowych i podstawowych) lub II stopnia na kierunku:

  • który jest zgodny z prowadzonymi zajęciami lub nauczanym przedmiotem oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne,
  • którego program nauczania obejmuje treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym, a także posiada przygotowanie pedagogiczne,
  • który nie jest związany z nauczanym przedmiotem – wówczas osoba ta musi zrealizować studia podyplomowe dotyczące nauczania tego przedmiotu oraz zdobyć przygotowanie pedagogiczne.

Oznacza to, że absolwent chemii nie może nauczać w szkole tego przedmiotu bez wcześniejszej realizacji studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, o którym więcej dowiesz się z tego artykułu.

Nauczanie chemii dla aktywnych zawodowo nauczycieli

Nauczanie chemii to kierunek skierowany nie tylko dla absolwentów chemii, ale również dla aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji i rozpocząć naukę drugiego lub kolejnego przedmiotu. W tym celu nauczyciel może zapisać się na ten kierunek – ma on charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że po jego ukończeniu otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu jako nauczyciel chemii.

Uprawnienia do nauczania chemii

W przypadku osób, które ani nie ukończyły studiów wyższych związanych z chemią, ani nie posiadają przygotowania pedagogicznego, droga do wykonywania pracy jako nauczyciel chemii wciąż pozostaje otwarta. Wszystko dzięki świetnej ofercie przygotowanej przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Uczelnia umożliwia słuchaczowi zdobyć wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz zrealizować studia podyplomowe z zakresu nauczania chemii.

Co więcej, uczelnia pozwala takim osobom zapisać się jednocześnie na dwa kierunki, dzięki czemu zdobycie wymaganych kwalifikacji przebiega znacznie szybciej. Oprócz oszczędności czasu, słuchacz może w takim wypadku zaoszczędzić także pieniądze. WSKZ przygotowała bowiem 25% rabat na studia podyplomowe związane z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczyciel chemii – studia podyplomowe na najwyższym poziomie

Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to gwarancja edukacji na najwyższym poziomie. Uczelnia od ponad 20 lat umożliwia zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, oferując perspektywiczne kierunki studiów.