Jak zostać doradcą podatkowym?

studia doradca podatkowy

Zaktualizowano dnia 12 kwietnia 2024

Nawet najbardziej uczciwi podatnicy mogą popełniać błędy związane z odprowadzaniem należności do Urzędu Skarbowego. Ze względu na skalę ewentualnych konsekwencji wynikających z braku znajomości prawa oraz postępowania podatkowego, coraz więcej firm oraz osób fizycznych korzysta z pomocy specjalistów. Rosnące zapotrzebowanie na prawników wyspecjalizowanych w tej gałęzi prawa sprawia, że coraz większa grupa absolwentów szkół średnich chce zdobyć uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu. Zobacz, jak zostać doradcą podatkowym i jak wygląda praca na tym stanowisku.

Doradca podatkowy – co robi osoba na tym stanowisku?

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym nie należą do przyjemnych czynności i nie chodzi tutaj tylko o sam fakt konieczności przekazywania określonych kwot fiskusowi. Stopień skomplikowania tego procesu rośnie proporcjonalnie do wielkości i zakresu działalności firm, które są głównym klientem doradców podatkowych, czyli osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Został powołany Ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., która określa również to, co robi doradca podatkowy.

Osoba pełniąca tę funkcję pomaga podatnikom, płatnikom oraz inkasentom:

 • udzielając porad, wyjaśniając oraz opiniując kwestie z obszaru obowiązków podatkowych,
 • prowadząc w ich imieniu oraz na ich rzecz zeznania oraz deklaracje podatkowe,
 • reprezentując ich w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w zakresie kontroli sądowej,
 • wykonując niezależny audyt funkcji podatkowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRAWNICZE I ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO PRACY JAKO DORADCA PODATKOWY

Praca jako doradca zawodowy – dlaczego warto zdobyć uprawnienia?

Rozliczenia z fiskusem to operacje, które coraz częściej są oddelegowywane osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę i nic nie wskazuje, aby w kolejnych latach miało się to zmienić. Wręcz przeciwnie – coraz łatwiejszy dostęp do usług sprawia, że doradcy z roku na rok mają więcej pracy

Co sprawia, że absolwenci szkół średnich decydują się na podjęcie studiów umożliwiających zdobycie niezbędnych uprawnień? Jest to przede wszystkim:

 • prestiż,
 • zawód zaufania publicznego,
 • wysokie zarobki,
 • stały popyt na usługi,
 • kontakt z różnorodnymi klientami,
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji?

Wspomniana wcześniej ustawa określa nie tylko zadania zawodowe osób na tym stanowisku, ale wskazuje również na to, kto może świadczyć usługi doradztwa podatkowego po deregulacji zawodu, która miała miejsce ponad 10 lat temu. Zmiana nie sprawiła jednak, że tę profesję może wykonywać dowolna osoba. 

Kto może świadczyć usługi doradztwa podatkowego?

Przepisy wskazują, że zawód ten może wykonywać osoba wpisana na listę doradców podatkowych. Aby tak się stało, aspirujący doradca musi:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w pełni korzystać z praw publicznych,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową,
 • złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę podatkowego,
 • wystąpić z wnioskiem o wpis na listę.
Sprawdź studia prawnicze

Jednolite studia magisterskie dla doradców podatkowych – jak zostać specjalistą z perspektywicznego obszaru?

Choć przepisy nie wskazują na konieczność posiadania wyższego wykształcenia z zakresu prawa, trudno wyobrazić sobie lepszą formę przygotowania do obowiązkowego egzaminu na doradcę podatkowego niż „Prawo – studia jednolite magisterskie„. 5-letnie studia oferowane przez naszą Uczelnię pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności z różnych gałęzi prawa – w tym z zakresu prawa podatkowego. 

Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji?  Wybierz specjalność na jednolitych studiach magisterskich i zdobądź specjalistyczną wiedzę

Studenci planujący swoją karierę w tym obszarze mogą wybrać jedną z wielu dostępnych specjalności, dzięki której już od trzeciego semestru mogą zdobyć kierunkową wiedzę przygotowującą do pracy. 

Studenci mogą wybrać m.in. 

W programie powyższych specjalności pojawiają się bardzo ważne zagadnienia, które są kluczowe w kontekście pracy jako doradca podatkowy. Studenci poznają dodatkowo m.in. prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne w aspekcie gospodarczym czy prawo bankowe i finanse przedsiębiorstw.

Jak zostać doradcą podatkowym

Doradca podatkowy – jak zostać? Przydatne również studia podyplomowe

Branża doradców podatkowych rośnie w siłę, dlatego coraz więcej osób chce jak najlepiej przygotować się do realizowanych zadań. Popularnym sposobem na kompleksowe przygotowanie do pracy jest ukończenie po studiach jednolitych magisterskich dodatkowo studiów podyplomowych

Absolwenci studiów prawniczych mogą wybrać spośród bogatej oferty naszej Uczelni studia podyplomowe „Doradca podatkowy”, które pozwolą uporządkować wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu zawodowego. Jest to również świetny sposób na zdobycie przygotowania przez osoby, które ukończyły studia wyższe na innym kierunku i planują przystąpić do egzaminu.

Jak widać praca jako doradca podatkowy może przynosić wiele korzyści, a uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nie wymaga realizacji wieloletniej aplikacji. Zapisz się na „Prawo – studia jednolite magisterskie” oraz zrealizuj kurs Doradca podatkowy, zapisując się na studia podyplomowe i przygotuj się do egzaminu zawodowego.