Co to jest prawo gospodarcze i handlowe? 5 kluczowych umiejętności, które uzyskasz po tych studiach

studia prawo gospodarcze i handlowe

Nieustanny i niezwykle szybki rozwój gospodarki oraz działalności przedsiębiorstw to pozytywne zjawisko napędzające rynek. Nie byłby jednak on możliwy bez przepisów, które wytyczają granice i określają zasady stosunków wymiany dóbr czy świadczenia usług. Wraz z rosnącą liczbą podmiotów, które prowadzą działalność rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tych gałęzi prawa. Co to jest prawo gospodarcze i handlowe? Wyjaśniamy to w tym artykule.

Prawo gospodarcze – co to jest?

Liczba przedsiębiorców w naszym kraju każdego roku rośnie, dlatego nie dziwi fakt, iż coraz więcej osób zastanawia się co to jest prawo gospodarcze. W ogólnej definicji prawo gospodarcze to zbiór norm, które regulują działalność gospodarczą w naszym kraju. Jak się okazuje dzieli się ono na prawo gospodarcze prywatne, jak również prawo gospodarcze publiczne.

Co reguluje prawo gospodarcze prywatne a co prawo gospodarcze publiczne?

Sięgając głębiej do przepisów można wyodrębnić prawo gospodarcze prywatne, które reguluje stosunki społeczne, jakie zachodzą w związku z wymianą dóbr oraz świadczeniem usług jako aktów wykonywanych przez przedsiębiorców lub między przedsiębiorcami. Mowa tu o wszelkich działaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.

co to jest prawo gospodarcze

To jednak niejedyny obszar funkcjonowania tej gałęzi prawa. Sprawdźmy więc, co reguluje prawo gospodarcze publiczne. Sięgając w głąb przepisów można ustalić, że prawo to zawiera reguły dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. To właśnie przez prawo gospodarcze publiczne wynika m.in. wymóg rejestracji działalności gospodarczej czy konieczność dostosowania się przez przedsiębiorców do określonych standardów. Ten dział prawa określa więc zasady, przesłanki oraz wszelkie procedury ingerencji państwa w stosunki gospodarcze wpływające na interesy publiczne.

Prawo handlowe a prawo gospodarcze

Wielokrotnie mogliście spotkać się z określeniami „prawo handlowe” oraz „prawo gospodarcze”. Jak się okazuje obydwa określenia oznaczają te same przepisy i regulacje. Książki, publikacje czy specjalności studiów nazywają się bardzo często „Prawo gospodarcze i handlowe”, co wynika głównie z faktu, iż określenie prawo handlowe jest pozostałością po pojęciach historycznych. To właśnie kiedyś dzisiejszy obrót gospodarczy nazywany był handlem.

Co powinien wiedzieć aspirujący prawnik? Prawo gospodarcze i niezbędne studia

W naszym kraju zarejestrowanych jest niemal 5 milionów firm, dlatego nie dziwi fakt, iż osoby wybierające prawo jako swoją wymarzoną ścieżkę zawodową decydują się poprowadzić swoją specjalizację w kierunku prawa gospodarczego. Zanim jednak aspirujący prawnik będzie mógł poprowadzić swoją pierwszą sprawę, musi zdobyć wymagane wykształcenie.

Prawo gospodarcze i handlowe to specjalność w obrębie kierunku Prawo – studia jednolite magisterskie, dzięki której prawnik zdobywa wiedzę niezbędną do rozwiązywania kwestii związanych z prawem gospodarczych na podstawie aktualnych regulacji prawnych. Wiedza zdobywana w trakcie nauki pozwoli nie tylko na rozumienie teoretycznych aspektów prawa, ale również na posługiwanie się umiejętnościami w praktyce.

Prawo gospodarcze – zagadnienia na studiach, czyli 5 kluczowych umiejętności

Choć realizując jednolite studia magisterskie aspirujący prawnik zdobędzie znacznie więcej kompetencji, przyjrzymy się pięciu kluczowym umiejętnościom, które będą merytoryczną i praktyczną bazą niezbędną do respektowania tej gałęzi prawa.

Znajomość prawa gospodarczego Unii Europejskiej

Jest to kluczowe w przypadku obsługi prawnej międzynarodowych firm, które zatrudniają prawników w celu podejmowania ważnych decyzji biznesowych. To właśnie od znajomości i poprawnej interpretacji przepisów Unii Europejskiej może zależeć rozwój na arenie międzynarodowej firmy.

Specjalizacja w tej gałęzi prawa znacznie zwiększa możliwości rozwoju zawodowego prawnika, a także jego prestiżu, ponieważ w swoim portfolio szybko może znaleźć się współpraca z dużymi korporacjami przyciągająca zainteresowanie innych przedsiębiorstw – także zagranicznych.

Ekspercka wiedza o procedurach upadłościowych

Prowadzenie firmy nie jest zadaniem łatwym o czym dotkliwie przekonują się przedsiębiorcy zmuszeni do ogłoszenia upadłości. Nie jest to jednak łatwy i krótki proces, dlatego firmy decydują się podjąć w tym celu współpracę z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym. To właśnie od złożonego przez niego wniosku, a także postanowienia sądu zależą losy zadłużonego przedsiębiorcy – wniosek może być oddalony, odrzucony lub uwzględniony. Absolwent studiów może zostać więc zatrudniony w roli doradcy restrukturyzacyjnego.

Umiejętności negocjacyjne w biznesie

Negocjacje to nieodłączny element świata biznesu, który dla przedsiębiorców jest nie tylko sposobem na dokonywanie różnego rodzaju transakcji, ale ustanowienia ugody oraz innych sporów. Nie bez powodu w procesie negocjacyjnym uczestniczy reprezentacja obu stron. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym może dzięki umiejętnościom poznanym na studiach przechylić szalę na stronę reprezentowanej firmy. Umiejętności negocjacyjne mogą przydać się również samemu prawnikowi negocjując z firmą bardziej intratny kontrakt.

ZDOBĄDŹ TYTUŁ MAGISTRA PRAWA I WYSPECJALIZUJ SIĘ W PRAWIE HANDLOWYM ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Finansowanie działalności gospodarczej

Studia przygotują aspirującego prawnika także w zakresie finansowania działalności gospodarczej. Wiedzę z tego obszaru może wykorzystać pomagając przedsiębiorstwom wejść na giełdę, zdobyć dofinansowanie czy znaleźć optymalne rozwiązanie kredytowe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uzyskania dofinansowań unijnych.

Zarządzanie ryzykiem i compilance w biznesie

Przedsiębiorcy w swojej działalności muszą uważać nie tylko na depczącą po piętach konkurencję, ale również na powstające nowe regulacje prawne. Studia o specjalności prawo gospodarcze wyposażają absolwenta w wiedzę, dzięki której będzie mógł doradzać firmom w taki sposób, aby te działały zgodnie z obowiązującymi normami, zaleceniami i stosowanymi praktykami. Dzięki temu absolwent może dokonywać audytu wewnętrznego lub zostać zatrudniony jako oficer compilance.

Studia Prawo gospodarcze i handlowe – ogromne możliwości dla absolwentów

Prawo gospodarcze i handlowe” to świetny wybór dla osób, którzy jako absolwenci chcą poprowadzić karierę w wielu różnych kierunkach. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym bez problemu odnajdzie się bowiem na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstw skutecznie przeprowadzając przez wiele zawiłości prawnych, których nie są wstanie zrozumieć ich właściciele. Wykształcenie jest jednak nie tylko gwarancją rozwoju, ale również perspektywicznego i bardzo dobrze opłacanego zatrudnienia.

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie prawo gospodarcze i handlowe studia jednolite magisterskie.