Co reguluje prawo cywilne?

studia prawo cywilne

Zaktualizowano dnia 12 kwietnia 2024

Spory między pracownikiem a pracodawcą, problemy rodzinne czy naruszenia przepisów przez spółki handlowe osiągają często taki rozmiar, że finał tych spraw ma miejsce w sądzie. Wszystko za sprawą tego, iż kwestie te podlegają pod kodeks prawa cywilnego, którego przepisy obejmują znacznie więcej przypadków. Rosnąca liczba tego typu spraw generuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Sprawdźmy więc, co reguluje prawo cywilne i dlaczego warto podjąć studia w tym obszarze.

Co normuje prawo cywilne?

Liczba spraw cywilnych nieustannie rośnie, a średnich czas ich trwania wynosi od 9 do 11 miesięcy. Wpływa na to nie tylko stopień skomplikowania spraw czy deficyty wśród specjalistów z tego zakresu, ale przede wszystkim szeroki obszar spraw, jakimi się zajmuje.

Rodzi to wiele pytań, a podstawowym z nich jest – co to jest prawo cywilne. Otóż jest to gałąź prawa, która obejmuje przepisy regulujące stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami, które funkcjonują na zasadzie równorzędności podmiotów.

Sprawdź studia prawnicze

Kto podlega prawu cywilnemu?

Aby dowiedzieć się dokładnie czym zajmuje się prawo cywilne, należy zajrzeć do najważniejszej ustawy regulującej tę gałąź prawa, czyli kodeksu cywilnego. Znajdziemy w nim informację, że prawo cywilne dotyczy poniższych działów prawa:

 • rzeczowego,
 • zobowiązań,
 • spadkowego,
 • autorskiego,
 • własności przemysłowej,
 • pracy,
 • rolnego,
 • rodzinnego,
 • handlowego,
 • spółdzielczego.

Oznacza to, że prawu cywilnemu podlega bardzo szeroka grupa osób – m.in. od przedsiębiorców, rolników przez osoby rozwodzące się aż po członków spółdzielni czy pracodawców.

co reguluje prawo cywilne

Czym się różni prawo cywilne od administracyjnego?

Wielu aspirujących specjalistów w zakresie prawa cywilnego może zastanawiać się, jakie są różnice między prawem cywilnym a prawem administracyjnym. Otóż prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która reguluje sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Prawo cywilne – przykłady popularnych spraw

Lista przedmiotów rozpraw rozstrzyganych w ramach tej gałęzi prawa jest wiele. Aby wskazać przykłady prawa cywilnego i spraw, warto w pierwszej kolejności wspomnieć o sprawach rozwodowych. Jak się okazuje to właśnie sprawy pomiędzy małżonkami należą do najczęstszych spraw w postępowaniu procesowym. Drugim co do częstotliwości występowania spraw są te dotyczące naruszenia dóbr osobistych. Z kolei w postępowaniu nieprocesowym najczęściej spotkać się można ze sprawami o ubezwłasnowolnienie.

Jakie dobra osobiste chroni prawo cywilne?

Warto zaznaczyć, że bez względu na ochronę przewidzianą w innych przepisach, pod ochroną prawa cywilnego są również dobra osobiste człowieka, do których zalicza się:

 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • swobodę sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnicę korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRAWO CYWILNE I ZDOBĄDŹ TYTUŁ MAGISTRA PRAWA

Prawo cywilne – co to za studia?

Choć sprawy cywilne bywają skomplikowane i mogą ciągnąć się wiele miesięcy, chętnych do uzyskania przygotowania w tym zakresie nie brakuje. Nic dziwnego, ponieważ prawo cywilne jest niezwykle interesującą i bardzo dochodową dziedziną. Podstawą pracy jest aktualna, kompleksowa wiedza oraz merytoryczne i praktyczne przygotowanie ze wszystkich działów zawartych w kodeksie cywilnym. Od lat najskuteczniejszą formą zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy są prawnicze jednolite studia magisterskie.

Zapisując się na studia „Prawo cywilne” będące specjalnością w obrębie kierunku „Prawo – studia jednolite magisterskie”  zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje zawodowe oraz podjąć dalsze kształcenia w zawodzie.