Arteterapia co to jest?

Arteterapia co to jest?

Sztuka od początku była jednym ze sposobów wyrażania siebie. Do radzenia sobie z problemami już w starożytności wykorzystywano teatr oraz literaturę. Z biegiem lat, na podstawie wielu badań i analiz nad leczniczym oddziaływaniem sztuki na ludzi, wyłoniła się samodzielna dyscyplina naukowa – arteterapia. W jej ramach terapeuci mogą posługiwać się różnymi metodami oraz formami pomocy terapeutycznej wykorzystując sztukę. Jej największy rozwój przypada na lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Od tego czasu stanowi prężnie rozwijającą się dziedzinę, która staje się coraz popularniejsza. Arteterapia co to jest, komu pomaga i jakie są jej formy?

Historia arteterapii

Za prekursora terapii poprzez sztukę uznany został Adrian Hill – brytyjski artysta, który w 1942 roku jako pierwszy użył terminu art terapy (arteterapia). Szybki rozwój tej formy terapii był rezultatem zapotrzebowania na rehabilitację medyczną weteranów II wojny światowej. Do szpitali psychiatrycznych zgłaszali się w tamtym czasie artyści, aby służyć pomocą lekarzom w trakcie leczenia pacjentów. W Polsce arteterapią zaczęto interesować się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W polskiej literaturze termin ten zaczął stosować Zbigniew Hory, który jest jednym z prekursorów terapii przez sztukę w naszym kraju.

Arteterapia co to jest?

Arteterapia to termin składający się z dwóch członów – łacińskiego arte oraz z greckiego terapiaOznacza szereg czynności, które prowadzą do leczenia, czyli przywrócenia homeostazy organizmu. Jest to forma psychoterapii, której głównymi elementami komunikacji są środki artystyczne, powstałe dzieło lub sam proces twórczy. Adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży, ale z jej pozytywnych skutków mogą czerpać także osoby starsze. Opiera się na pobudzeniu kreatywności pozwalającej lepiej zrozumieć samego siebie oraz pozwalającej lepiej radzić sobie z problemami.

Stosuje się ją zarówno w terapii grupowej, jak i indywidualnej podczas leczenia zaburzeń afektywnych, chorób psychicznych, problemów w relacjach rodzinnych, leczeniach uzależnień, we wszelkiego rodzaju trudnościach społecznych oraz emocjonalnych wynikających np. z niepełnosprawności. Arteterapia okazuje się skuteczna również przy problemach fizycznych, neurologicznych, poznawczych, a także wszelkich trudnościach odnoszących się do chorób somatycznych.

Dziedziny arteterapii

W szerokim rozumieniu, arteterapia wykorzystuje do terapeutycznych celów różne formy twórczości: plastyczne, literackie, teatralne i muzyczne. Można podzielić więc ją na:

  • terapię przez sztuki wizualne (zalicza się do nich malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę, fotografię, film),
  • muzykoterapię receptywną (przez relaksację, słuchanie muzyki oraz wizualizację) oraz aktywną (gra na instrumentach, improwizacja, śpiew, ruch przy muzyce),
  • dramatoterapię –  wykorzystuje elementy teatru oraz dramy (polega na odgrywaniu ról w zaimprowizowanych sytuacjach),
  • choreoterapię (arteterapia muzyczno-ruchowa, terapia przez taniec),
  • biblioterapię (zastosowanie wybranej literatury w celach terapeutycznych).
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Oligofrenopedagogika z arteterapią co to?

W związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnego kształcenia, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w swojej ofercie posiada kilka kierunków z obszaru arteterapii. Jednym z nich jest Oligofrenopedagogika z arteterapią, która pozwala na zdobycie kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy jako Oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający lub arteterapeuta w obszarze prowadzenia terapii przez sztukę. Kierunek pozwala zapoznać się słuchaczom z wiedzą z zakresu edukacji oraz rehabilitacji, a także wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych. Więcej informacji zdobędziesz na stronie kierunku.

Studia podyplomowe Arteterapia

W swojej ofercie uczelnia posiada również studia z arteterapii w wariancie:

  • 2-semestralnym – studia umożliwiają nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy Arteterapeuty.
  • 3-semestralnym – studia o charakterze kwalifikacyjnym, które nadają kod zawodu.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę jako arteterapeuta w szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i wielu innych placówkach. Więcej dowiesz się ze strony kierunku Arteterapia studia (2 sem.) i Arteterapia studia (3 sem.).