Zdrowie publiczne i środowiskowe – studia nie tylko dla kadry medycznej

zdrowie publiczne studia

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować znaczny wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki oraz leczenia występujących dolegliwości. Pacjenci coraz częściej i chętniej wykonują badania kontrolne zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach medycznych, których liczba nieustannie rośnie na terenie całego kraju. W związku z nieustanym rozwojem branży związanej z opieką zdrowotną, rośnie zainteresowanie rozwijaniem wiedzy i zdobywaniem dodatkowych umiejętności przez pracowników tego sektora oraz osoby, które chcą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w tym kierunku. Zainteresowani rozwinięciem swoich kompetencji z niezwykle obszernej i perspektywicznej dziedziny, jaką jest zdrowie środowiskowe i zdrowie publiczne studia podyplomowe okażą się świetnym wyborem.

Czym jest zdrowie publiczne?

Zdrowie publiczne dotyczy działań podejmowanych przez władze publiczne, które zmierzają do poprawy i utrzymania zdrowia społeczności. Obejmuje problemy zdrowotne w perspektywie całej populacji, które rozwiązywane są poprzez aktywności ukierunkowane na ogół społeczeństwa. Zdrowie publiczne:

 • występuje na określonym terenie,
 • nie ma charakteru jednostkowego,
 • ma wymiar polityczny – może być realizowane przez określony program lub plan działania,
 • jest efektem wielu różnych wzajemnie powiązanych ze sobą czynników – o charakterze kulturowym, ekonomiczno-społecznym, moralnym, etycznym.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Zdrowie publiczne – praca w jakich miejscach?

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego mogą poprowadzić swoją ścieżkę kariery w wielu różnych kierunkach. Zdobyta wiedza i umiejętności okażą się niezwykle przydatne w pracy na stanowiskach:

 • urzędniczych – np. w jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • związanych z nadzorem warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach oświatowych lub miejscach wypoczynku,
 • w firmach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia – np. jako audytor lub coach zdrowotny.

Zdrowie środowiskowe

Według definicji przyjętej przez WHO, zdrowie środowiskowe dotyczy aspektów zdrowia człowieka uwarunkowanych przez czynniki:

 • biologiczne,
 • chemiczne,
 • fizyczne,
 • psychiczne,
 • społeczne.

Dotyczy zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagrożeń w obszarze oceny, eliminowania i zapobiegania obecności w środowisku czynników, które negatywnie mogą oddziaływać na obecne i przyszłe pokolenia.

Zdrowie publiczne studia podyplomowe – nie tylko dla lekarzy

Praca w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego niezwykle ważne jest, aby obowiązki w tym zakresie pełniły osoby kompetentne, posiadające niezbędne przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne.

zdrowie publiczne studia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała studia podyplomowe na kierunku Zdrowie publiczne i środowiskowe, które przygotowują słuchaczy do realizowania zadań w obszarze organizowania i zarządzania opieką zdrowotną. Rozbudowany i precyzyjnie opracowany program pozwala zdobyć informacje m.in. z:

 • polityki zdrowotnej,
 • systemu ubezpieczeń,
 • marketingu usług zdrowotnych,
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zdrowie środowiskowe i zdrowie publiczne studia online

Na studia mogą zapisać się absolwenci studiów wyższych – niezależnie od ukończonego wcześniej kierunku, wieku czy miejsca zamieszkania. Dzięki temu zagadnienia poruszane w trakcie nauki pozwolą rozwinąć umiejętności nie tylko osobom aktywnie pracującym w służbie zdrowia – lekarzom i pielęgniarkom. Zdrowie publiczne i środowiskowe to kierunek również dla osób zatrudnionych w instytucjach, które promują zdrowy tryb życia, a także dla pracowników zajmujących się kształtowaniem zachowań prozdrowotnych.

Studia podyplomowe są skierowane również dla osób, które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a kondycją środowiska i w tym kierunku poprowadzić swoją ścieżkę zawodową.