Zarządzanie w administracji publicznej dopiero po magisterce?

magisterskie studia administracja

Praca w jednym z organów administracji publicznej jest pożądana przez wielu absolwentów studiów, którzy ukończyli kierunek związany z tym obszarem nauk. Zatrudnienie w tego typu podmiotach jest atrakcyjne nie tylko ze względu na przejrzysty system rozwoju oraz awansów, ale przede wszystkim gwarancję stabilnego stanowiska. Dla osób, które ukończyły licencjackie studia administracja bardzo często staje się wyborem również studiów II stopnia. Czy dopiero ukończenie magisterki umożliwia podjęcie pracy w zawodzie?

Studia magisterskie na innym kierunku niż licencjat

Po ukończeniu szkoły średniej uczniowie podejmują ważną decyzję odnośnie swojej edukacyjnej przyszłości. W wielu przypadkach podjęte wybory odnośnie uczelni oraz kierunku studiów licencjackich poprzedzone są wieloletnim przygotowaniem i analizą. Na pozór świadomy wybór studiów pierwszego stopnia szybko może jednak okazać się nietrafiony. Często wyobrażenie o danej dziedzinie nauk lub zawodzie nie pokrywa się z wyobrażeniami studenta.

studia licencjackie administracja

Studia magisterskie na innym kierunku niż licencjackie wybierane są również przez osoby, które dopiero po pewnym czasie odkryły w sobie chęć pracy w innej dziedzinie. Często taka decyzja jest również podyktowana chęcią dostosowania się do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Jednym z najpopularniejszych wyborów kontynuacji nauki na innym kierunku jest administracja. Studia te – z uwagi na swoją obszerność – przygotowują do pracy w wielu różnych sektorach.

Studia uzupełniające magisterskie

Na studia II stopnia z administracji decydują się również absolwenci tego kierunku na stopniu licencjackim, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę, a także zdobyć umiejętności pozwalające ubiegać się o upragniony awans. Nieustanny rozwój zawodowy i aktualna wiedza jest szczególnie ważna w jednostkach administracji publicznej, których działalność bazuje na bieżących przepisach, ustawach i procedurach.

Magisterskie studia administracja

Choć już po studiach licencjackich absolwenci mogą znaleźć pracę w swoim kierunku, magisterskie studia uzupełniające zdecydowanie wzmacniają pozycję na rynku pracy zwiększając tym samym szanse na bardziej prestiżowe i opłacane stanowisko. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk związanych z zarządzaniem, na które wybierane są nie tylko osoby o odpowiednio długim stażu, ale również posiadające wyższe kompetencje od innych.

Z kolei w przypadku absolwentów studiów licencjackich niezwiązanych z tym obszarem nauk, studia magisterskie z administracji będą niezbędne, aby podjąć pracę w strukturach administracji publicznej.

Ile trwają studia magisterskie online?

Studenci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w kierunku administracji, mogą rozpocząć studia magisterskie online, dzięki którym realizacja programu nauczania jest przystępniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Tak samo jak w przypadku klasycznej formy nauczania, studia online również realizowane są w trakcie 4 semestrów.

Studenci, którzy wybierają nowoczesną i skuteczną formę kształcenia oferowaną przez WSKZ zastanawiają się jednak nie tylko, ile trwają studia magisterskie, ale również jakie przedmioty pojawiają się w programie.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Jakie przedmioty na magisterce? – zależy od specjalności

Studia magisterskie Administracja poruszają w trakcie 4 semestrów wiele obszernych zagadnień z zakresu prawa, postępowania administracyjnego czy polityki społecznej. Wiele przedmiotów, jakie pojawią się w trakcie nauki, zależy od wybranej specjalności. Uczelnia daje studentom możliwość wyboru pomiędzy:

  • administracją publiczną,
  • administracją pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  • mediacją w administracji,
  • zarządzaniem w administracji publicznej.