Zarządzanie projektem – co to jest i gdzie studiować?

Co to jest zarządzanie projektem i gdzie studiować ten kierunek?

Świat rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Wpływa na to nie tylko technologia pozwalająca w sprawny i łatwy sposób zarządzać zasobami finansowymi i ludzkimi przedsiębiorstw. Ogromne znaczenie w tym aspekcie ma również pojawienie się wielu standardów usprawniających realizację ważnych projektów – zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Sfera biznesu nigdy przedtem nie była tak rozwinięta jak teraz, a wszystko wskazuje na to, że wiele usprawnień dopiero się pojawi. Z tego powodu niezwykle ważny jest nieustanny rozwój i zdobywanie merytorycznej wiedzy z przyszłościowej dziedziny, jaką jest zarządzanie projektem.

Zarządzanie projektem – co to jest?

Zarządzanie projektami to dość nowa dziedzina wiedzy, choć samo pojęcie projektu pojawiło się w świadomości ludzi już dawno temu. O projekcie mówiło się już w czasach budowy egipskich piramid, muru chińskiego czy wieży Eiffla. Jednak nowocześnie zarządzanym projektem było konstruowanie w latach 40. amerykańskiej bomby atomowej o kryptonimie „Manhattan”. To właśnie ten moment okazał się przełomowy i wyznaczył kierunek nauki i praktyk związanych z zarządzaniem projektami.

Pojęcie to pojawiło się w szeroko rozumianym obszarze biznesu stosunkowo niedawno. Globalizacja działalności handlowej, drastyczne zwiększenie ilości informacji czy konieczność sprawnego reagowania na zmiany, jakie zachodzą w rynku wymuszają tworzenie kolejnych projektów. Aktualnie firmy posiadają struktury o płaskim – a nie jak przedtem o pionowym – charakterze i opierają wiedzę oraz informacje na pracownikach (specjalistach).

Co to jest projekt?

Projekt to pojęcie, które posiada wiele zbliżonych do siebie definicji. Wszystkie jednak zaznaczają, że musi być spełnionych kilka warunków, aby mówić o konkretnym przedsięwzięciu jako o projekcie.
Musi być ono:

  • jednokrotne – realizowane jest jedno niepowtarzalne przedsięwzięcie,
  • celowe – które jest wynikiem konkretnej i opracowanej strategii,
  • odrębne – występuje brak powiązań z innymi, codziennymi działaniami firmy,
  • ograniczone – dla przedsięwzięcia są ustalone określone ramy czasowe,
  • odrębne strukturalnie – mowa o wydzieleniu realizacji przedsięwzięcia jako osobnej struktury w przedsiębiorstwie.

Poza wyżej wymienionymi należy wskazać również „złożoność”, która sprawia, że konieczny jest podział projektu na wiele cząstkowych działań. Wymagają one zaangażowania wielu różnych zasobów, współpracy specjalistów, a także dokładnych analiz i trudnych decyzji.

Spełnienie powyższych cech sprawia, że dane przedsięwzięcie można nazwać projektem. Nie jest jednak tak, że do innych zadań nie można wykorzystać wielu metod bądź technik stosowanych w trakcie zarządzania projektem.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Cele zarządzania projektem

Dla wielu firm zarządzanie projektami to narzędzie wpływania na swoją przyszłość. Stosowanie technik zarządzania projektami sprawia, że przedsiębiorstwa w bardziej efektywny i prostszy sposób podejmują decyzję o zmianach. Firmy muszą dokonywać zmian ze względu na działania adaptacyjne i zapobiegawcze, które wynikają z wielu różnych zaburzeń przedsiębiorstwa – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Projekty mogą wymuszać zmiany prawne czy zmiany organizacyjne, które szczególnie w ostatnim czasie występują dość często.

Czy warto studiować Zarządzanie projektem?

Ze względu na nieustanny rozwój firm, praktycznie w każdym sektorze poszukiwani są project managerowie, którzy mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie już na samym starcie. Szacuje się, że osoby na tym stanowisku zarabiają od 3800 do 6100 zł netto miesięcznie. Aby podjąć pracę w tym kierunku niezwykle istotna jest wiedza i umiejętności z zakresu efektywności procesów i współczesnego obszaru zarządzania projektami. Studia pozwalają słuchaczowi poznać praktyczne kwestie związane z metodami zarządzania projektami oraz wiedzy z zakresu odpowiedniego kierowania zespołem. Zdobyta wiedza udokumentowana świadectwem ukończenia studiów podyplomowych jest często jednym z najważniejszych czynników decydującym o wyborze kandydata na stanowisko z zakresu zarządzania projektami.

Zarządzanie projektami gdzie studiować?

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie w obszarze zarządzania projektami, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała studia podyplomowe dla osób, które chcą rozwinąć lub zdobyć swoje umiejętności będące niezbędne w pracy w obszarze kierowania zespołami projektowymi. Ogromną zaletą jest tryb nauczania – studia online mogą być realizowane z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu, co daje słuchaczowi swobodę pod kątem dostępności do materiałów dydaktycznych i realizacji kolejnych tematów. Więcej o studiach przeczytasz na stronie kierunku Zarządzanie projektami studia podyplomowe.