Wykształcenie i cechy dobrego bibliotekarza

bibliotekoznawstwo studia podyplomowe

Rola, zadania i funkcje bibliotekarzy zmieniały się na przestrzeni lat. Wiele lat temu byli oni pewnego rodzaju strażnikami ksiąg oraz wiedzy, którą skrywały. Był to zawód elitarny, ponieważ wymagał rzadkiej umiejętności pisania, czytania, a także orientacji w szeroko pojętym piśmiennictwie. Z biegiem lat funkcja bibliotekarza ewoluowała, jednak nadal jest to profesja doceniana zarówno przez starszych, jak i młodszych czytelników. Szczególną rolę bibliotekarz odgrywa w szkołach, w których biblioteka jest często miejscem pierwszego kontaktu najmłodszych z literaturą. Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe pozwalają podjąć pracę o takim charakterze, ponieważ oprócz odpowiednich cech, niezbędne jest posiadanie wymaganego wykształcenia.

Kim jest nauczyciel bibliotekarz?

Nauczyciel bibliotekarz to osoba, która odpowiada za gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej. Koordynuje działania w obszarze upowszechniania czytelnictwa, a także przygotowania do korzystania z informacji zarówno w szkole, jak i pozostałych placówkach oświatowych.

Wbrew pozorom do jego zadań nie należy jedynie wypożyczanie i przyjmowanie pozycji książkowych. W związku z coraz większym rozwojem zasobów cyfrowych ma on za zadanie również prowadzić ewidencję elektroniczną literatury oraz czasopism. Dokładny zakres obowiązków może się różnić w zależności od wielkości placówki, a także osób pracujących w danej bibliotece najczęściej nauczyciel bibliotekarz ma również za zadanie:

  • organizować warsztaty o korzystaniu z zasobów biblioteki (zarówno z księgozbioru podręcznego, katalogu, jak i kartotek),
  • przygotowywać uczniów od do skutecznego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia informacyjnego i czytelniczego,
  • wspomagać nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej dostarczając właściwe lektury oraz pomoce naukowe,
  • gromadzić i upowszechniać informacje pedagogiczne dla środowiska szkolnego,
  • współpracować z innymi placówkami, które zajmują się udostępnianiem zbiorów oraz prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.
bibliotekoznawstwo studia podyplomowe

Jakie cechy powinien mieć dobry bibliotekarz?

Praca w bibliotece jest niezwykle ciekawym zajęciem przede wszystkim dla miłośników literatury. Wszechstronna wiedza z tego zakresu, a także znajomość wielu pozycji książkowych z pewnością będzie ogromnym atutem, który znacznie ułatwi dobieranie tytułów do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz grona pedagogicznego.

Z uwagi na obszerną ilość pozycji, a także nieustanne wydawanie i przyjmowanie tytułów, osoba na tym stanowisku powinna być cierpliwa oraz systematyczna. Bibliotekarze muszą skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki, ponieważ bardzo łatwo o pomyłkę w codziennych obowiązkach.

Nauczyciel bibliotekarz ma w swojej pracy kontakt z dziećmi i młodzieżą, a także pozostałymi członkami grona pedagogicznego. Z tego powodu podstawową cechą jest również komunikatywność oraz wyrozumiałość – dzieci mogą bowiem nie znać jeszcze podstawowych zasad korzystania z zasobów biblioteki, a nauczyciele mogą potrzebować udostępnienia wielu pozycji przydatnych do ich pracy.

Praca w bibliotece wymagania

Choć powyższe cechy są bardzo istotne w pracy jako bibliotekarz, nie wystarczą, aby podjąć zatrudnienie o takim charakterze w szkole lub innej placówce oświatowej. Aspirujący nauczyciele bibliotekarze muszą spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu MEN. Dla osób, których interesuje praca w bibliotece, wymagania są następujące:

  • absolwent kierunku Bibliotekoznawstwo na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela na danym etapie posiadający przygotowanie pedagogiczne, lub
  • absolwent szkoły wyższej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela na danym etapie posiadający przygotowanie pedagogiczne, a także:
  • studia I stopnia, studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, lub
  • zakład kształcenia nauczycieli o specjalności bibliotekoznawstwo, lub
  • pomaturalne studium bibliotekarskie.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe – dla kogo?

Wychodząc naprzeciw aspirującym bibliotekarzom Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe. Kierunek nadaje absolwentom posiadającym przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje do pracy w zawodzie jako Nauczyciel bibliotekarz we wszystkich rodzajach bibliotek, z uwzględnieniem bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych. Absolwenci bez przygotowania pedagogicznego zdobywają kwalifikacje do pracy w bibliotekach pozaoświatowych.

Przygotowanie pedagogiczne i bibliotekoznawstwo studia podyplomowe w tym samym czasie

Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego i aspirują do podjęcia pracy jako nauczyciel bibliotekarz, mogą zrealizować równolegle dwa kierunki. Wówczas studia z zakresu przygotowania pedagogicznego objęte zostaną 25% rabatem.