Trudności w komunikacji przez dysfunkcje rozwojowe – jak może pomóc neurologopeda?

Dzieci, u których rozpoznano zaburzenia w zakresie mowy to bardzo zróżnicowana grupa zarówno pod kątem rozwoju poznawczego, umiejętności komunikacyjnych, jak i postępów językowych. U prawidłowo dorastających dzieci pierwsze konstruowanie zdań i rozumienie komunikatów można zaobserwować już w okolicy 3. roku życia. Jeśli w tym okresie lub kolejnych latach rodzice zauważą niepokojące objawy pod kątem rozwoju mowy, konieczne jest udanie się do specjalisty, który pozwoli określić przyczynę zaburzeń. Diagnostyką i leczeniem tego typu dysfunkcji zajmuje się neurologopeda, który łączy w swojej pracy wiedzę z zakresu neurologii oraz logopedii. Na czym polega praca na tym stanowisku?

Neurologopedia – hybryda neurologii i logopedii

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnostyką i terapią dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym. Choć pacjentami neurologopedów są również osoby po wypadkach, a także z wadami zgryzu, bardzo często leczenia w tym zakresie wymagają dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego z powodu nieprawidłowego rozwoju na początkowych etapach życia lub problemów jeszcze podczas ciąży.

Dysfunkcje mowy mogą pojawić się m.in. u dzieci:

 • autystycznych,
 • z zespołem FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),
 • u których wykryto schorzenia o podłożu genetycznym,
 • narodzonych z tzw. ciąży mnogiej (gdy jednocześnie rozwijają się przynajmniej dwa płody).
neurologopeda

Neurologopeda – w jakich przypadkach pomaga?

Do neurologopedy powinni udać się rodzice, którzy zaobserwują u swoich dzieci problemy z mową lub znaczne opóźnienie w nabywaniu podstawowych umiejętności z tego zakresu. Specjalista może zdiagnozować nieprawidłowości u dzieci w wieku 2-3 lat.

Neurologopeda pomaga również w przypadku, gdy pacjent posiada problemy z przeżuwaniem pokarmów lub prawidłowo spożywa jedynie posiłki w formie płynnej. Do specjalisty z tego zakresu trafiają również najmłodsi, u których występuje częste ślinienie z powodu niedomkniętych ust.

Neurologiczne zaburzenia mowy – w jaki sposób pomaga neurologopeda?

Neurologopeda to osoba, której zadaniem jest wykonywanie specjalistycznych badań neurologopedycznych, analizowanie wyników, a także diagnostyka osób z zaburzeniami mowy na tle neurologicznym. Specjalista w tej dziedzinie prowadzi terapię i rehabilitację także pacjentów po udarach czy z chorobami psychicznymi.

Praca osoby na tym stanowisku polega również na prowadzeniu specjalnych ćwiczeń oddechowych i słuchowych, które mają za zadanie usprawnić mowę. Zakres jego obowiązków jest jednak szerszy i zależy w głównej mierze od charakteru placówki oraz doświadczenia neurologopedy. W swojej pracy najczęściej:

 • bada i analizuje czynniki, które wpływają na tempo i jakość opanowywania mowy,
 • planuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży na podstawie postawionej diagnozy,
 • rozwija umiejętności czytania i pisania pacjentów,
 • prowadzi zajęcia usprawniające wymowę oraz percepcję słuchową,
 • współpracuje z neurologami, psychiatrami, psychologami w celu postawienia właściwej diagnozy,
 • prowadzi dokumentację badań w zakresie swojej działalności.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe neurologopedia – zdobądź wymagane kwalifikacje

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada w swojej bogatej ofercie wiele perspektywicznych kierunków studiów o charakterze kwalifikacyjnym. Dla osób zainteresowanych leczeniem neurologicznych zaburzeń mowy uczelnia przygotowała studia podyplomowe przygotowujące do pracy m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szpitalach i poradniach specjalistycznych.

Miejsce zatrudnienia zależy od posiadanych uprawnień. Logopedia i neurologopedia studia podyplomowe skierowane są do:

 • osób, które ukończyły magisterskie studia wyższe – wówczas absolwenci otrzymują uprawnienia do pracy jako logopeda,
 • absolwentów licencjackich studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne – wówczas słuchacze, którzy zrealizują studia podyplomowe uzyskują uprawnienia do wykonywania pracy jako nauczyciel logopeda.

W obydwu przypadkach konieczne jest posiadanie zaświadczenia z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy jako logopeda. Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy (lub nauczyciela logopedy) oraz przygotowują merytorycznie z zakresu neurologopedii.