Praca w administracji publicznej – po studiach licencjackich czy magisterskich?

administracja studia podyplomowe online

Choć w ostatnich latach rynek pracy zmienia się dość dynamicznie, administracja jest stabilną branżą, która wciąż zapewnia szerokie możliwości pod kątem poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej. Nieustannie duże zapotrzebowanie na pracowników tego sektora sprawia, że jeśli chodzi o licencjackie lub magisterskie studia administracja nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów. Dlaczego ukończenie studiów drugiego stopnia znacznie wzmacnia pozycję kandydata na rynku pracy?

Magisterskie studia z administracji – przewaga nad licencjatem

Istnieje niewiele kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich, które gwarantują możliwość podjęcia stabilnego zatrudnienia w tak wielu różnych miejscach, jak ma to miejsce w przypadku administracji. Studia z tego obszaru nauk są dla absolwentów nie tylko źródłem merytorycznego i praktycznego przygotowania do codziennej pracy, ale w wielu przypadkach przepustką do procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego przez organy administracji publicznej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA MAGISTERSKIE Z ADMINISTRACJI I ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Praca w administracji samorządowej, rządowej czy państwowej wymaga od kandydata przede wszystkim bogatej wiedzy z zakresu prawa, polityki społecznej czy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Z uwagi na fakt, iż zagadnienia te są w większym stopniu rozwijane w trakcie studiów magisterskich, większe szanse na znalezienie zatrudnienia mają absolwenci studiów II stopnia z administracji.

Studia administracja – magisterskie wzmacniają pozycję na rynku pracy

Choć istotnym czynnikiem w trakcie ubiegania się o konkretne stanowisko są posiadane umiejętności i doświadczenie, to właśnie potwierdzenie posiadanej wiedzy w postaci dyplomu ukończenia studiów magisterskich z administracji może w wielu przypadkach przesądzić o podjęciu współpracy z absolwentem.

studia administracja

Ukończenie studiów magisterskich umożliwia podjęcie pracy w wielu różnych organach. Szerokie możliwości wynikają z podziału administracji na:

  • samorządową – osoby, które ukończą studia administracja, mogą podjąć pracę m.in. w urzędach miasta, gmin, powiatów, urzędach pracy i innych instytucjach wykonujących zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb danej ludności,
  • rządową – absolwent może podjąć pracę m.in. w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej,
  • państwową – zaliczają się do niej niezależne instytucje niepodległe rządowi – np. Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Najwyższa Izba Kontroli.

Studia 2 stopnia online, czyli jak w przystępny sposób zdobyć wykształcenie z administracji

W dobie nowoczesnych form kształcenia, absolwenci studiów licencjackich nie muszą rezygnować z kontynuowania nauki ze względu na konieczność dostosowania się do terminów zajęć dyktowanych przez uczelnię. W tym przypadku to uczelnia dostosowuje się do studenta. W jaki sposób?

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Studia magisterskie administracja – studiuj wygodnie przez Internet

Magisterskie studia administracja umożliwiają zapis nie tylko absolwentom studiów I stopnia tego obszaru nauk, ale również wszystkim osobom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych. Dzięki temu uczelnia stwarza dodatkowe szanse rozwoju osobom pracującym lub uczącym się w zupełnie innym obszarze.

W trakcie realizacji programu studia 2 stopnia online wykorzystują nowoczesną formę dydaktyczną, która umożliwia naukę z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę m.in. z:

  • podstaw funkcjonowania państwa,
  • prawa – europejskiego, administracyjnego, karnego skarbowego,
  • postępowania podatkowego,
  • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
  • postępowania sądowoadministracyjnego.

Ukończenie studiów online jest równorzędne z ukończeniem studiów w klasycznym, stacjonarnym trybie. Absolwent otrzymuje te same dokumenty, w tym dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł magistra. Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: https://studia-online.pl/kursy/4869103.