Stanowiska, jakie obejmiesz po ukończeniu bezpieczeństwa wewnętrznego

studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wewnętrzne służby ochrony powoływane są w celu zminimalizowania zagrożenia oraz utrzymania porządku w danym miejscu zatrudnienia. Dlatego też na rynku pracy potrzebni są wykształceni specjaliści do obsadzania stanowisk związanych z działaniami ochronnymi. W dalszej części artykułu poruszymy kilka kwestii związanych z kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne: praca, zarobki, rekrutacja i kształcenie zdalne.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji na studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Podczas rekrutacji na studia brane jest pod uwagę to, czy maturzysta zdobył wymaganą ilość punktów z przedmiotów podstawowych. Natomiast geografia, historia, informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie to najczęściej uwzględniane przedmioty dodatkowe podczas rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia licencjackie prowadzone w sposób tradycyjny charakteryzują się tym, że rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Od ilości otrzymanych punktów zależne jest, czy maturzysta dostanie się na wybrany kierunek, na który miejsca są zazwyczaj ograniczone. Taki problem nie dotyczy studiów bezpieczeństwo wewnętrzne online, ponieważ nie ma na nich takich limitów. W zależności od wyboru kierunku może decydować kolejność zgłoszeń i dokonanej płatności.

baner: licencjat online

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie online

Poza wskazaną korzyścią związaną z rekrutacją wybór studiów online daje studentowi możliwość połączenia nauki z innymi obowiązkami. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą podjąć pracę, a nie chcą tracić weekendów na kształcenie zaoczne. Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwia podjęcie nauki z dowolnego miejsca i o każdym czasie, o ile student posiada urządzenie z dostępem do internetu. 

Jakość kształcenia na studiach online nie odbiega jakością od tradycyjnej nauki, a wręcz przeciwnie – stały dostęp do materiałów i brak presji czasu wpływa pozytywnie na proces edukacyjny. Warto dodać, że tytuł licencjata, a także sam dyplom, nie różni się od tego przyznawanego po studiach stacjonarnych. Więcej informacji na temat kształcenia online można przeczytać na stronie oferty: https://studia-online.pl/studia-licencjackie.

Praca po bezpieczeństwie wewnętrznym 

Istnieje kilka możliwości podjęcia pracy po bezpieczeństwie wewnętrznym ze względu na to, że jest to kierunek interdyscyplinarny. Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy, dzięki czemu absolwenci zdobywają umiejętności przydatne w wielu branżach. Jedną z popularniejszych dróg zawodowych obieraną po ukończeniu kształcenia jest podjęcie zatrudnienia w służbach mundurowych, np. policji czy wojsku

Wiedza w zakresie ochrony osób lub mienia wpływa na to, że mogą zostać powołani przez przedsiębiorców jako wewnętrzne służby ochrony, m.in. w charakterze konwojentów. Ponadto mają szansę zdobyć pracę jako specjaliści lub doradcy w zakresie zarządzania kryzysowego albo bezpieczeństwa branżowego. Oczywiście absolwenci studiów bezpieczeństwa wewnętrznego mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – praca a zarobki

Absolwent kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego w pracy zarobki swoje będzie uzależniał przede wszystkim od tego, w jakiej dziedzinie zdecyduje się podjąć zatrudnienie. Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenie u pracowników np. służby celnej, policji, służby uniwersyteckiej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie różniło się w kwestii wysokości. 

Czynniki, które są znaczące w ustalaniu pensji to: 

  • wykształcenie, 
  • staż pracy, 
  • wielkości i lokalizacja firmy, 
  • możliwości i oczekiwania zatrudniającego.

Dodatkowo na wynagrodzenia wpływa również fakt, czy chodzi o absolwentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów licencjackich czy magisterskich. Warto dodać, że niezależnie od stanowiska z biegiem lat pensja pracowników zmieniają się zgodnie z tym, jaka stawka godzinowa i warunki zatrudnienia określane są przez prawo.